Webinar om tilskuddsordninger 2020

Rom for kultur arrangerer jevnlig ulike fagseminarer om relevante tema, for de som eier eller drifter en kulturarena, som er kulturarrangør og er aktiv bruker av en arena, og som vil oppgradere en kulturarena byggteknisk eller på utstyrsfronten, eller er i tenkeboksen om å bygge noe nytt.

2020 har på mange måter vært et annerledes år. Til tross for vanskelige forhold for alle som vil samle folk og drive med kultur, så betyr det ikke full nedstenging av gode planer og tiltak for å gjøre arenaen bedre!

Det er gått 6 år siden siste seminarrekke på tilskuddsordninger for kulturbygg og arenaer, denne gangen går vi digitalt og sprer kunnskap om gode ordninger om ulike tilskuddsordninger. Vi har en flott samlesak om vår digitale rundreise med nasjonale tilskuddsordninger på Troms og Finnmark fylkeskommunes hjemmesider.

Under finner dere opptak og presentasjoner fra alle webinarene (del 3 holdes 9. desember og er underveis)

 

Webinar – del 1: Kulturrådet og Kulturrom

På dette første webinaret 3.11.2020 ble de nasjonale arena-ordningene fra KULTURRÅDET og KULTURROM presentert.

SE OPPTAK AV WEBINARET I SIN HELHET HER;
(Vær OBS! på at opptaket starter «midt i», etter innledning og presentasjon av Rom for kultur)

Del 1 i opptaket: Kulturrådets ordning: ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur, presentert av saksbehandler Ane Nielsen
(ca 1 min 20 sek ut i opptaket)
Presentasjon Kulturrådet – ARENA tilskuddsordning for bygg og infrastruktur

Les mer om ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur på Kulturrådets nettsider.

Del 2 i opptaket – Kulturroms ulike ordninger presentert av saksbehandler Ketil Havgar
(ca 47 min 47 sek ut i opptaket)
Presentasjon KULTURROM

Les mer om Kulturroms ordninger på deres nettsider

 

Webinar – del 2: spillemidler til kulturarenaer

I andre webinar, den 3.12.2020 ble SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER presentert.

SE OPPTAK AV WEBINARET I SIN HELHET HER;

Presentasjon SPILLEMIDLENE

Les mer om tilskuddsordningen på fylkeskommunens nettsider

 

Webinar – del 3: tilskuddsordninger for istandsetting av freda, verna og verneverdige bygg og anlegg

I siste webinar den 9.12.2020 ble det presentert ulike tilskuddsordninger knyttet til istandsetting av freda, verna og verneverdige bygg og anlegg.

SE OPPTAKET I SIN HELHET HER:

Del 1 i opptaket: Kulturminnefondets tilskuddsordninger ved kontorsjef Einar Engen
(ca 5 min 10 sek ut i opptaket)
Presentasjon Kulturminnefondet

Les mer om de ulike tilskuddsordningene på Kulturminnefondets nettsider.

Del 2 i opptaket – Redningsplanken og andre ordninger tilknytta istandsetting, Troms og Finnmark fylkeskommune, ved rådgiver Dag-Magnus Andreassen
(ca 52 min 52 sek ut i opptaket)
Presentasjon Redningsplanken, RA post 71 m.fl.

Les om flere av ordningene på kulturarv sin samleside for ulike tilskuddsordninger på fylkeskommunens hjemmesider.