Seminar om spillemidler til lokale og regionale kulturbygg 2016

Høsten 2016 gjennomførte Rom for kultur regionale møter i hele fylket, hvor hovedmålet var å formidle informasjon om spillemidler til kulturbygg, samt andre relevante støtteordninger som Troms fylkeskommune enten selv forvalter, eller gir råd og veiledning på vegne av. I etterkant av de regional møtene er det gjort justeringer av retningslinjene for ordningen, derfor ligger også lenke til oppjusterte retningslinjer under.

 

Kontaktperson for alle ordningene tilknyttet spillemidler i Troms fylkeskommune: Johnni Håndstad, epost johnni.handstad(a)tromsfylke.no, eller telefon 77788227