Seminar om prosjektarbeid og søknadskriving

I januar – februar  2018 gjennomførte Rom for kultur 5 seminarkvelder rundt i Troms. Tema var prosjektarbeid og søknadskriving. Rom for kultur har både fått innspill fra aktører i Troms, og vi har erfart at dette er to temaer som stadig vender tilbake som utfordringer for lag og foreninger, og andre som eier og driver kulturarenaer i fylket.

Det er ingen enkel oppgave å sette i sving ombygging, nybygg eller større oppgraderingsprosjekter. Det krever tid, penger og en solid porsjon med engasjement blant ildsjelene i laget. På seminaret satte vi fokus på hvordan man kan legge opp en god prosess, slik at man kommer seg gjennom på en best mulig måte, med humøret relativt på topp, og oppnår det resultatet men har sett for seg.  Det ble brukt eksempler på prosjekter i Troms som Rom for kultur-gruppa har fått følge de siste årene, for å vise hvordan de tilpasset sine prosesser til sine brukere og sitt prosjekt.

I søknadskrive-delen av seminaret var utgangspunktet de erfaringer vi har fra søknadsbehandling av søknader inn til kulturbygg-ordninga, men også våre og aktørenes erfaringer med andre ordninger. Det kan være vanskelig å vite akkurat hva den enkelte ordningen ønsker av informasjon, da den enkelte tilskuddsordning har sine egne retningslinjer og sine egne fokusområder som er viktige for dem. Det gjelder å holde tunge rett i munnen når man formulerer seg – hva er det som gjør at det vi søker penger til, treffer akkurat denne ordninga vi søker på? Få en venn til å være øyne utenfra og les gjennom – har vi svart på det ordningen spør om?

Her finner dere Presentasjonen i sin helhet som pdf. Arbeids- /Studieheftet som ble delt ut ligger her for dere å skrive ut og bruke det som dere eventuelt dere trenger i eget lag.

Under følger malene i format som dere kan selv tømme og skrive inn egen tilpasset info:
Forslag til prosess (spørsmål idédugnad og arbeidsgruppas videre arbeid)
Fremdriftsplan
Fremdriftsplan (GANTT-skjema)
Dugnadsliste
Evalueringsskjema
Budsjett og finansieringsplan (OBS! Excel med flere faner/ ark)

Årshjulet har vi ikke i annet enn pdf – dessverre. Forslag; lag deres eget på et stort ark, tegn opp en sirkel og del i 12 kakestykker, fyll inn.