DIGITALT ARRANGØRSEMINAR – SMITTEVERN OG HVORDAN KOMME SEG I GANG IGJEN UNDER KORONAEN

Utbruddet av Covid-19 har gått hardt ut over kulturfeltet, og selv med sakte åpning av samfunnet vil feltet preges av utfordringer og store begrensninger enda en god stund fremover.

Troms og Finnmark fylkeskommune og Rytmisk kompetansenettverk i Nord (RYK) inviterte i samarbeid med Norske Konsertarrangører (NKA) til et digitalt arrangørseminar den 15. juni 2020.

Tema: smittevern i praksis, og tips og råd om hvordan man kan komme seg i gang igjen nå i en fortsatt usikker koronatid.

Vi gjør oppmerksom på at alle til enhver tid må forholde seg til helsemyndighetenes anbefalinger og generelle råd om smittevern. Vi anbefaler tett dialog med kommunale helsemyndigheter, som kan ha egne tilpassede lokale krav. Situasjonen er i endring så hold deg oppdatert!

 

SE HELE ARRANGØRSEMINARET I OPPTAK HER

OBS! OBS! OPPTAKET ER TILGJENGELIG KUN EN KORT PERIODE, FREM TIL 1. JULI 2020.

 

INNHOLD

Del 1: SMITTEVERN I PRAKSIS

Festivaler og arrangører er av de som har fått kjenne på de største konsekvensene av Covid-19-utbruddet gjennom akutt nedstengning.  Det er ingen enkel manøver å møte den sakte åpningen som er i gang. Fra 7. mai åpnet myndighetene for å kunne ha arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. 15. juni ble det åpnet for inntil 200 personer. Endringer vurderes fortløpende.

Hvordan møte alle kravene til smittevernet som følger med denne sakte gjenåpninga av samfunnet?

Norske konsertarrangører (NKA) lanserte 28. april en egen smittevernveileder for konsertarrangører (se lenke til veilederen nederst på sida). Dette er en veileder som tar utgangspunkt i Folkehelseinstituttets råd om smittevern, og spesielt tilrettelagt for arrangement. Arrangøransvarlig Anders Tangen i NKA presenterte veilederen, og fortalte om hvordan de har jobbet med medlemsveiledning og informasjon, samt politisk arbeid på vegne av bransjen under pandemien, et arbeid som pågår kontinuerlig.

Stikkord: smitteforebyggende tiltak, god hånd -og hostehygiene, renhold, avstand, smittesporing

Vi inviterte også Isak Harbitz, bookingansvarlig for den lokale arrangøren Bastard Bar (i tillegg: Blå Rock Café og Tromsø Open Air Festival/Buktafestivalen),  for å gi mer «hands on»-tips om hvordan tilrettelegge for godt smittevern i praksis. Bastard Bar har allerede arrangert flere livekonserter og testet ut veilederen i praksis, og fått makskapasiteten for antall publikum kjapt justert  fra 100 til 30 stk under pandemien – for å svare til 1-meterskravet. Så; hvor ofte må man egentlig toalettene pga Covid-19? Hva med bankterminalen? Og ikke minst hvordan håndheve 1-meterskravet mellom levende publikummere – i praksis?

Det handler om godt smittevern – for artister, ansatte og publikum.

Del 2: KONTRAKTER – ELLER HVORDAN KOMME SEG I GANG IGJEN UNDER KORONASITUASJONEN

Det er mye usikkerhet i kulturfeltet om dagen, og når kompensasjonsordninger og tiltak ikke helt har truffet innertiern, ser det ut til at ustabilitet blir en del av hverdagen ennå en stund fremover.

For arrangører som har måttet avlyse i koronaens første fase med full nedstengning har begrepet force majeure vært en viktig faktor. Den er ikke en del av fremtidige avtaler, så hvordan forholde seg til nye avtaler, kan man sikre seg dersom det kommer nye smittetopper? Og med en økonomi som nesten er ikke-eksisterende med begrensningene som ligger på antall publikum –  hva skal til nå for rett og slett komme seg i gang igjen med alle begrensningene? Og hvordan håndtere en arrangørhverdag med betydelig økt risiko?

Alta Live og Tromsø Jazzfestival er blant de som deler sine erfaringer og hvordan de har løst situasjonen for sine arrangement, sammen med Norske konsertarrangører sine beste tips. Dette er en mer dialog-basert økt med innspill fra deltagerne underveis. TAKK til alle som deltok!

Tips til lenker og sider det er verdt å følge med på: