Fagseminar om tilgjengelighet

Et universelt utformet samfunn er en nødvendighet for noen, men et gode for alle i samfunnet.

Vi har et felles mål om bedre tilgjengelighet på alle kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt å bedre mulighetene for å delta som frivillig eller stabsmedarbeider med tilrettelagte oppgaver.

23.-26. september 2019 ble det avholdt fagseminarer i hele fylket med tema tilgjengelighet og universell utforming. Fagseminaret er en del av Norske konsertarrangørers (NKA) «Tilgjengelighetsmerket», som er et kurs og en sertifisering av arrangører/ arenaer som oppfyller kriteriene for god tilrettelegging.

Troms fylkeskommunes tverrfaglige satsing Rom for kultur, fikk muligheten til å være med som pilot i NKA sitt pågående prosjekt på tilgjengelighet. Rom for kultur og NKA arrangerte seminarrekken i Troms i samarbeid med Rytmisk kompetansenettverk i nord (RYK) og fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Troms.

Seminarene ble holdt av prosjektleder Berit Vordal i NKA.

Her kan du laste ned hele presentasjonen i sin helhet, som er mer utfyllende enn høydepunktene oppsummert under. Presentasjonen inneholder også stikkord / kommentarer til hvert bilde, og merk deg at du må aktivere lenken i bilde to for å se filmsnutten.

Her følger en kort oppsummering fra seminaret, som tok utgangspunkt i innsatsområdene i «Tilgjengelighetsmerket»:

Informasjon

Har dere god informasjon ut til alle type brukere? Informerer du for eksempel om det finnes det offentlig kommunikasjon i nærheten av ditt arrangement, og er den tilgjengelig for bevegelseshemmede? Er det HC-parkering i nærheten av inngangsparti? Har du skrevet noe om hvor tilgjengelig lokalet og arrangementet er for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Er det kort vei til kontaktinfo og info om tilgjengelighet på deres hjemmeside?

I presentasjonen finner du lenke til «24 tips på hvordan lage en universelt utformet hjemmeside»!

Billettbestilling

Godtar dere ledsagerbevis? Kan man kjøpe billett med ledsagerbevis på nett til ditt arrangement? Ledsagerbevis engasjerte stort på fagseminarene, og skaper en del usikkerhet iht at kommunene som utsteder bevisene ikke benytter samme mal eller utforming på bevisene. Vi som kulturarrangør skal ikke etterprøve ledsagerbehovet, og husk at det ikke trenger å være synlig utenpå om man trenger ledsager eller ikke.

I 2019 ble det bevilget 5 millioner kroner fra kulturdepartementet for å utrede muligheten for et felles nasjonalt digitalt ledsagerbevis. Den som venter på noe godt,…

HC-toalett

Finnes det et HC-toalett hos dere? Er det ryddet slik at det kan brukes? Planlegger du å bygge et HC-toalett finner du mål du kan gå etter i presentasjonen, og i vedlagte KS-brosjyre.

Trinnfri adgang

Det kan være en fin ting å gå en runde i sitt lokale for å sjekke hvilke hindringer som finnes. Kartlegg  hvor du har mulighet til å tilpasse og avfase terskler, eller er det kanskje behov for større tiltak? Er heis tilgjengelig dersom dere har flere etasjer? Har festivalen eller arrangementet ditt behov for rampe? Husk at det er regler for maksvinkel.

Teleslynge / Tolketjeneste

Ikke alle har teleslynge, og skal kanskje ikke ha det. Da kan det være fint å vite at det finnes portable teleslyngen man kan få leie via NAV for eksempel, dersom det er behov for det. Teleslynge er komplisert, så det kan være lurt å spørre noen om råd og veiledning. Flere festivaler har erfaringer nå med synstolking og teksttolking på sine arrangement, verd å undersøke om dette er noe for dere.

Skilting / Merking

Glassdører, trapper, kanter, installasjoner osv – er de skikkelig merket slik at svaksynte har en mulighet til å se de? Gode kontraster er et stikkord.

De fleste har erfart en skiltjungel – hvordan ser det ut hos dere? Er retningen til HC-toalett tydelig merket, heis, trapper osv? Du finner piktogrammer på internett, bruk dem! Dette er symboler alle kjenner til.

Sikkerhet

Som alltid må du som arrangør ha en plan for evakuering og beredskap. I den planen har du også tatt høyde for evakuering av mennesker som kan ha behov for ekstra hjelp, ut over ledsager, dersom noe skulle skje.

Kanskje sier også sikkerheten noe om at du trenger rampe eller henviste plasser for publikum i rullestol? Vær obs på at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan ønske å ha dette som et fritt valg, og som arrangør skal du ikke gjemme deg bak sikkerheten, men likevel skal sikkerheten alltid gå først!

Gode vurderinger i samarbeid med brukerne skaper gode arrangement for alle!

Verdt å være obs på!

Lovkravet om universelt utformet nettsider innen utgangen av 2020. Dette lovkravet gjelder ALLE som har ei nettside / hjemmeside, også lag og foreninger.

Veikart – Universelt utformet nærskole 2030. Selv om alle offentlige bygninger i dag har krav på seg om å være universelt utformet iht både Plan og Bygningsloven og byggeforskriften TEK-17, finnes det ikke et entydig svar på hva som er GODE løsninger for universell utforming, og at kompetansen ikke bestandig er fullkommen i alle ledd som skal levere inn til et nybygg for eksempel. Vær våken!

Kommunale Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Alle kommuner er lovpålagt å ha et eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse er deres lokale kompetanseleverandør på feltet, og vi anbefaler å ta rådet i bruk som rådgivere når dere skal tenke tiltak på deres arrangement eller arena. I flere kommuner finnes også interesseorganisasjoner innen fagområdet, sjekk med din kommune om hva som finnes der du bor.

Rom for kultur har en egen faktaside om tilgjengelighet, med nettressurser, faglenker, lovverk, planverk og tilskuddsordninger – sjekk den!

Vi har lagt ut bilder fra fagseminarene og befaringsmøtene underveis, i vår flickr-mappe «verksteder». Flere bilder fra befaringene finnes i mappen med din kommunes navn. Siste bilder ligger øverst. Vi gjorde befaringer i Kåfjord, Målselv, Lenvik og Bardu kommuner.