Prosjektside Øvre Salangen grendehus, Salangen

Bakgrunn og mål for prosjektet

 • Grendehuset ble bygget i samarbeid med kommunen for også å huse en barnehage. Pr 2016 disponerer grendelaget hele huset selv, og vil tilrettelegge huset bedre for egen og fremtidig ny aktivitet
 • Huset har dyr varmekilde, og har utfordringer med akustikk, lav kapasitet på scene og tekniske fasiliteter, og trenger oppgradering av kjøkken.
 • Flickr: Bilder av Øvre Salangen grendehus

Planlagte tiltak

 • Akustikkmåling, eventuelle tiltak (måling gjort 2015)
 • Økt scenekapasitet
 • Økt strømkapasitet
 • Oppgradering lys- og lydutstyr
 • Projektor og lerret
 • Nye varmekilder (gjennomført 2016)
 • Kjøkkenet trenger oppgradering + dekketøy/utstyr (gjennomført 2016)
 • Prosess om fremtidig bruk av grendehuset (påbegynt 2015/16)

Prosjekteier

Øvre Salangen Grendelag

Kontaktperson i grendelaget

Styreleder Bjørn Erling Martinussen: bjrnerling.martinussen(a)gmail.com

Hva Rom for Kultur kan bidra med i prosjektet

 • Veiledning og bistand i prosess om fremtidig bruk, brukere og kommunen
 • Bistå i praktisk prosjektplanlegging, fremdriftsplan, organisering av prosjekt og delprosjekt
 • Bistå i søknadsarbeid og finansieringsplan
 • Nettverk og tilknytte relevant fagkompetanse etter behov og avtale

Planer og dokumenter

referat befaringsmøte med Rom for Kultur, Salangen kommune og styret 20.11.15
Invitasjon til idédugnad om fremtida i grendehuset 11.11.15
Møteplan for idédugnad 11.-12.11.15
Referat idémyldringsmøte 11.-12.11.15
Akustikkmåling utført 15.12.15

Linker relevante i denne piloten

Grendelagets hjemmeside
Salangen kommune
Tilskudd til lokale kulturbygg
Troms musikkråd – akustikkmåling