Prosjektside Lyngen folkebibliotek

Lyngen folkebibliotek er pr. 2019 i midlertidige lokaler. Lyngen kommune har flere prosjekter på gang (Lyngenløftet) som påvirker arenasituasjonen for både kultur -og bibliotekbrukere i kommunen. Prosjektene er uavklarte hvorvidt mulig nytt kulturbygg og bibliotek skal samlokaliseres, om det kommer nye bygg som skal imøtekomme behovet, eller om det blir renovering og omdisponering av gamle bygg.

I påvente av avklaring har Lyngen folkebibliotek startet en egen prosess for å forberede nytt bibliotek, og ikke minst engasjere dagens ungdom i prosessen – hva ønsker de av biblioteket og biblioteklokalene i fremtida?

 

PROSJEKTEIER

Lyngen kommune

 

PROSJEKTLEDER / KONTAKTPERSON

Åse Hansen, biblioteksjef Lyngen kommune

 

BAKGRUNN OG MÅL FOR PROSJEKTET

  • Skape eierskap til biblioteket blant unge i Lyngen.
  • Øke unges bruk av biblioteket i Lyngen.
  • Starte medvirknings –og idéprosess for hvordan biblioteket i Lyngen kan se ut, både tiltak i midlertidige lokaler, og som idébank til fremtidig fast bibliotek.

 

ØNSKEDE TILTAK

  • Workshop for og med ungdom

 

HVA KAN ROM FOR KULTUR BIDRA MED

  • Generell veiledning og råd vedr tiltak, prosess, forankring og fremdrift, eller annet som prosjektene måtte ha behov for kan vurderes underveis.
  • Bistå med fagkompetanse og nettverk for faglig kvalitetssikring og dialog om valg knyttet til utforming, relevante løsninger og annet i forbindelse med oppgraderingsprosjektene.
  • Bistå i søknadsprosesser / søknadsskriving og kartlegging av relevante støtteordninger.

 

PLANER, DOKUMENTER, REFERAT O.L.

Planleggingsdokument Brukermedvirkning Ungdom, Lyngen 12. mars 2018
Oppsummering Ungdomsworkshop, Lyngen 12. mars 2018
Referansebilder Redesign (Fra Innersida)
Illustrasjon bibliotek (Fra Innersida)
Plantegning – skisseforslag (Fra Innersida)
Nyhetsbrev Troms fylkesbibliotek, sak om ungdomsworkshopen 2018

 

LENKER RELEVANT I DETTE PROSJEKTET

Lyngen kommunefolkebiblioteket i LyngenLyngenløftet
Bibliotekrom i Troms (blogg)
Spillemidler til lokale og regionale kulturbygg
Arkitekturkontoret Fra Innersida
Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler