Prosjektside Kiilgården, Skjervøy

Bakgrunn og mål for prosjektet

 • Kiilgården er et identitets- og signalbygg i Skjervøy sentrum fra tidlig 1800-tall, som kommune og befolkning ønsker renovert og fylt med nytt liv og innhold. Huset ble stengt på grunn av branntekniske mangler i 2010.
 • Skjervøy mangler i dag ulike fasiliteter som de ønsker Kiilgården kan oppfylle: Utstillingslokaler, intimsal/avlastningssal for kulturhusets småskala produksjoner/gjester, samt samarbeid med biblioteket, flyktningtjenesten, kulturskolen, Nord-Troms Museum, reiseliv, møte-, aktivitets- og seminarrom for næringsliv og frivillig kulturliv osv.
 • Målet er å skape et allsidig aktivitetshus, et «lille kulturhus» med bred aktivitet i regi av offentlig, profesjonelt og frivillig kulturliv, reiseliv og næringsliv på Skjervøy. En møteplass for folk i Skjervøy.
 • Flickr: bilder fra prosessen rundt piloten

Ferdigstillelse

Offisiell åpning av Kiilgården: 9. november 2017 – Vi gratulerer! Bilder fra nye Kiilgården kommer i flickr-mappa til prosjektet!

Ønskede tiltak

 • Utvendig renovering etter bevaringsprinsippene
 • Brannprosjektering av bygget og bruksgodkjenning
 • Definere funksjoner og innhold/bruk av huset, konsept, hvilke aktører skal inn, og deretter behovsprøvd innvendig renovering
 • Utvikle driftsmodell og definere driftsansvar

Prosjekteier

Skjervøy kommune

Prosjektgruppe/arbeidsgruppe

Kultur- og undervisningsleder Skjervøy kommune, Arild Torbergsen
Nina Einevoll Strøm, Nord-Troms Museum
Terje Trætten og Knut Vidar Isaksen, teknisk avdeling Skjervøy kommune
representant for kulturhuset i Skjervøy
Mona Jørgensen (H), politisk valgt medlem
Per Bjørkestøl, representant for frivillige lag og foreninger/Kiilgårdens venner

Hva Rom for Kultur kan bidra med i prosjektet

 • Utvikle prosjektstruktur/modell, organisere prosjektet, kartlegge og definere prosjekt i prosjektet.
 • Bistå med ekstern prosessleder og interiørarkitekt/tegner med tanke på samhandling og konseptutvikling/innhold/funksjon
 • Bistå i arbeid med forankring, mobilisering og eierskap lokalt
 • Bistå bruksdefinisjon på rommene, hvem skal være hvor, og kartlegging av tilretteleggingsbehov for hvert enkelt rom.
 • Bistå med relevant kompetanse fra fagmiljøene etter behov.
 • Bistå i utviklingen av driftsmodell
 • Bistå i søknadsskriving og kartlegging av relevante støtteordninger

Planer, dokumenter, referat o.l.

vedtak Skjervøy formannskap 8.9.14
Protokoll fra Skjervøy kommunestyre 29.10.14
Referat møte arbeidsgruppa 23.9.14
Referat møte arbeidsgruppa 9.10.14
Referat fra åpent møte i Kiilgården 23.10.14
Referat telefonmøte 19.12.14
Referat møte arbeidsgruppa 22.1.15
Referat møte i arbeidsgruppa 10.2.15
Referat møte i arbeidsgruppa 8.4.15
Referat fra workshop med Mette Milling, Kiilgården, Skjervøy 10.-11.03.15
Referat møte arbeidsgruppa 22.5.15
Referat møte arbeidsgruppa 2.9.15
Referat møte Arbeidsgruppa 9.10.15
Referat møte arbeidsgruppa 4.11.15
Referat møte i arbeidsgruppa 4.12.15
Kopi av romskjema / fargevalg vedtatt arbeidsgruppa 4.12.15
Historisk presentasjon Kiilgården – til åpent møte 23.10.14, av Nord-Troms Museum
Invitasjon til inspirasjonskveld og idedugnad på Kiilgården 10.3.15 (Skjervøy kommune)
Program for åpent prosessmøte om Kiilgården 10.3.15
Program for prosessmøte, arbeidsgruppa Kiilgården 11.3.15
Mette Millings forslag til innredningsløsning for Kiilgården (pdf)
Brannteknisk tilstandsvurdering Kiilgården des-14
Ytelses- og oppdragsbeskrivelse utvendige arbeider Kiilgården
Invitasjon til Åpent Møte Kiilgården 18. februar 2016
Oppslag i Fremtid i Nord 4.2.16
Søknad om spillemidler til lokale kulturbygg 2014
Søknad til Kulturminnefondet
Søknad til stiftelsen UNI
Kartlegging av Skjervøy før piloten

Lenker relevant i dette prosjektet

Skjervøy kommune
Nord-Troms Museum
Tegnestuen Mette Milling
Kulturminnefondet
Stiftelsen UNI
Musikkutstyrsordningen
Spillemidler til lokale kulturbygg
Norsk Kulturråd – Rom for kunst
byggogbevar.no