Kontakt

Kontakt:

Troms og Finnmark fylkeskommune
avdeling kultur
postmottak@tffk.no

Kontaktpersoner Rom for kultur:

 • Anne Mette Sætra – hovedkontaktperson / oppfølgingsansvar:
  seksjon kunst- og kulturutvikling: anne.mette.satra@tffk.no, 77788222
 • Johnni Håndstad – spillemidler til kulturbygg:
  johnni.handstad@tffk.no, 77788227
 • Mona Aas Johansen – Den kulturelle skolesekken:
  mona.aas.johansen@tffk.no, 77788656
 • Cecilia Sundberg – seksjon kulturarv:
  cecilia.sundberg@tffk.no
 • Petter Snekkestad – seksjon kulturarv : petter.snekkestad@tffk.no
 • Marit A. Somby – fylkesbiblioteket:
  marit.andersen.somby@tffk.no, 77788024
 • Dominique Guyot – Landsdelsmusikerne:
  dominique.guyot@tffk.no, 77788653