Kompetanseinstitusjoner i nord

I Troms og Finnmark har vi mange institusjoner og organisasjoner som har spisskompetanse på et rom eller en arenas egenskaper og egnethet. Dette er faglige ressurser som er interessert i å bidra i utviklingen av arenaer rundt i vårt fylke, på alle nivå. Spør om råd!

Lenker