Kommunene

Rom for kultur-prosjektet ble gjennomført i årene 2013-2015, og var et samarbeidsprosjekt mellom tidligere Troms fylkeskommune, kommunene og kulturinstitusjonene i Troms.

Prosjektet gjennomførte besøk alle kommunene i tidligere Troms i prosjektperioden, med spørsmål om hvor det foregår kulturaktivitet i kommunen, både i offentlig og frivillig regi. Møtene var en dialog om egnethet, muligheter og fremtidige behov. Kartleggingsmøtene ga oss et bilde av situasjonen i Troms, og var fundamentet til videre retning i prosjektet og utvikling av konkrete kompetansetiltak.

Under finner dere lenker til kommunenes egne hjemmesider, link til deres kultursider, og et situasjonsreferat fra prosjektets besøk i hver kommune, gjennomført 2013 / 2014.

Balsfjord kommune / Kultur og fritid / Kartleggingsmøte Balsfjord kommune
Bardu kommune / Kultur og fritid / Kartleggingsmøte i Bardu kommune
Berg kommune / Kultur, idrett og friluftsliv / Kartleggingsmøte Berg kommune
Dyrøy kommune / Kultur / Kartleggingsmøte Dyrøy kommune
Gratangen kommune / Kultur og fritid / Kartleggingsmøte Gratangen kommune
Harstad kommune / Kultur og fritid / Kartleggingsmøte Harstad kommune
Ibestad kommune / Kultur og fritid / Kartleggingsmøte Ibestad kommune
Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune / Kultur og Fritid / Kartleggingsmøte Kåfjord kommune
Karlsøy kommune / Kultur, idrett og fritid / Kartleggingsmøte Karlsøy kommune
Kvæfjord kommune / Kultur / Kartleggingsmøte Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune / Oppvekst og Kultur / Kartleggingsmøte Kvænangen kommune
Lavangen kommune / Kultur, fritid og næring / Kartleggingsmøte Lavangen kommune
Lenvik kommune / Kultur og fritid / Kartleggingsmøte Lenvik kommune
Lyngen kommune / Kultur og fritidKartleggingsmøte Lyngen kommune
Målselv kommune / Kultur, idrett og fritid / Kartleggingsmøte Målselv kommune
Nordreisa kommune / Kultur og fritid / Kartleggingsmøte Nordreisa kommune
Salangen kommune / Kultur og fritid / Kartleggingsmøte Salangen kommune
Senja kommune / kultur, idrett og fritid
Skånland kommune / Kultur og folkehelse / Kartleggingsmøte Skånland kommune
Skjervøy kommune / Kultur & undervisning / Kartleggingsmøte Skjervøy kommune
Sørreisa kommune / Kultur og idrett / Kartleggingsmøte Sørreisa kommune
Storfjord kommune / Kultur og fritid / Kartleggingsmøte Storfjord kommune
Torsken kommune / Kultur og idrett / Kartleggingsmøte Torsken kommune
Tranøy kommune / Barn og oppvekst / Kartleggingsmøte Tranøy kommune
Tromsø kommune / Kultur, idrett og fritid / Kartleggingsmøte Tromsø kommune