Kartleggingsmøte Nordreisa kommune

 

Badstuanlegg ved elvebredden
Badstuanlegg ved elvebredden

Nordreisa er en trekulturell kommune som er preget av både norsk, kvensk og samisk kultur. Den kvenkulturelle Baaskifestivalen har de siste årene blitt en viktig hendelse i hele Nord-Troms. Mange av kommunens 4800 innbyggere har kvensk bakgrunn og langs den vakre elva ved Storslett tilbyr man nå blant annet felles badstu i Elveparken.

Halti
I Nordreisa er man nå i gang med planleggingen av Halti 2-utbyggingen. Bygget er ferdig prosjektert, det har vært kulturhusfaglig kompetanse inne i prosjektet, bl.a. HT. Det er viktig med samhandling og involvering av aktørene, delprosjekter med mer. Kommunen mener at man nå har tid og ressurser nå til å se og lære av andre. Utbyggingen skal være ferdig i 2015.

Kronebutikken
Kronebutikken

Samfunnshuset
Sceneriggen på samfunnshuset er ikke godkjent. Beaivvaš bruker samfunnshuset, så de har med egen rigg når de kommer. DKS-arrangementer gjennomføres i samfunnshuset, i skolenes lokaler, i lavvoer, endel rundt på distriktskolene (men elevene derfra busses ofte inn til Storslett når det er større forestillinger) og ved Kronebutikken i Sørkjosen.

Kulturliv
Nordreisa kommune har et aktivt kulturliv, med musikkorps, revy, teatertrupp og flere kor. Kommunen har ikke visningssted for visuell kunst, det var en aktiv kunstforening her tidligere, men de er ikke i virksomhet for tiden. Det er planlagt et galleriområde inn i Halti 2, i samarbeid med museet.

Grendehus
Det er også mange aktive grendehus, men det er ikke mye kulturaktiviteter der, de brukes mest som møteplass og festlokale. Kommunen gir driftstilskudd til grendehusene – en pott på 30 000 kroner.

Ungdomshuset Point
Ungdomshuset Point

Kommunen har invitert lag/foreninger inn til å bruke ungdomshuset, men det har vært litt liten interesse. Ungdomsrådet har vært med på å bygge opp huset, men det er ikke så stor aktivitet på huset som man kunne ønske seg. Kommunen har rockeverksted i regi av kulturskolen.

Frivillig kulturarbeid
Det arrangeres ikke faste møter med lag og foreninger. Det er et idrettsråd i kommunen, men ikke noe tilsvarende for kulturfeltet. Man ønsker seg et forum hvor man kan utveksle erfaringer og koordinere aktiviteter, det er viktig å opprette kontakt nå når det skjer mye innenfor kulturarenafeltet i kommunen. Mulighetene ved nye Halti 2 er også en utfordring. Alt henger sammen med alt og man må se hele kulturarenafeltet i Nordreisa på nytt. De frivillige er opptatt av at det ikke må bli for dyrt å benytte seg av huset. Man ønsker seg bedre samarbeid også på tvers av Nord-Tromskommunene. Det er ønskelig å få opp kulturproduksjonen i bygda, se hverandre bedre og synliggjøre det som skjer.

Møte med kommunal ledelse i Nordreisa kommune den 10.10.13 deltok Ordfører Lidvart Jakobsen Rådmann Anne-Marie Gaino Enhetsleder Utviklingsavdelinga Dag Funderud Kulturleder Roger Aronsen Kulturkonsulent Ruth Uhlving

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune Prosjektleder Anne Mette Sætra Avd fylkesbiblioteket Marit A. Somby Fylkeskultursjef Ellen Østgård

Befaringer i Nordreisa 10.10.13: Samfunnshuset på Storslett, Ungdomshuset POINT, Kronebutikken, Sokkelvikhuset, Elveparken, LHL-huset

Møte med kulturaktører i Nordreisa 10.10.13 deltok representanter fra: Nordreisa historielag, Rotsundelv Samfunnshus, Stjernekoret, Nordreisa Musikkorps, Mollis, Nordreisa Frivillighetssentral

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Nordreisa