Kartleggingsmøte Kvænangen kommune

Kvænangen er den nordligste kommunen i Troms fylke og har omkring 1250 innbyggere. Kommunen har fra gammelt av en historie som bygger på «tre stammers møte». Rådmannens ambisjon er at man skal bygge en kommuneidentitet hvor man fokuserer på kommunen som møtested, det er viktig å synliggjøre all den positive aktiviteten som skjer og mulighetene som fins i lokalsamfunnet. Steds- og sentrumsutvikling er derfor et viktig fokus fremover nå når kommuneplanarbeidet er i gang i ledergruppa i kommunen. Noen viktige fokusområder er allerede forskuttert; temaer som barn og unge, frivillighet og stedsutvikling er viktige perspektiver. Kommunepolitikerne i Kvænangen kommune har en bevissthet rundt kultur og det jobbes for at man får kulturperspektivet inn i disse overordnede planene.

Kulturskolen
Kommunen gjør det ganske bra i kulturindeksen (2013), spesielt på kulturskolebiten. Kulturskolen har en 0,9 stilling og har tilbud innen musikk, teater, korsang og billedkunst. De mangler dessverre tilbud innen dans, de har hatt tilbud innen skriving, men det er ingen som deltar på det nå. Det er profesjonelle undervisere tilknyttet alle tilbudene.

Kvænangen kulturhus
Kvænangen kulturhus

Kulturmidler og kino
Kommunen har en liten pott på 25 000 kroner i kulturmidler, dvs. aktivitets- og driftsmidler som lag- og foreninger kan søke på. Ved tildeling forsøker man å fokusere på å støtte aktiviteter for barn og unge. Kvænangen har ikke kinotilbud nå, det ble gjort investeringer i forhold til digitalisering, men så ble tilbudet dessverre lagt ned. Flerbrukshuset – Kulturhuset i Burfjord er 17 år gammelt. Kulturhuset inneholder samfunnssal med scene, kafé/foajé og lokaliteter som leies av Nord-Troms museum. Scenen er ikke stor nok til å ta i mot alt av produksjoner fra f.eks. Hålogaland teater, men HT bruker huset når de har produksjoner som passer. Huset bærer preg av at kulturlivet kom for sent inn i byggeprosessen og det bør en oppgradering til. Salen brukes også av trim- og treningsgrupper. Det er to skoler i kommunen, hvor man også tar i mot DKS-forestillinger: Kjækan skole (1.- 7. kl.) og Burfjord skole (1. – 10. kl.).

Grendehus
Det er fem grendehus i kommunen. Disse er mest brukt til sosiale treff og møter, og utleie til diverse anledninger, kaféer og puber mm. Husene er gjennomgående lite brukt som kulturarenaer. Kvænangsbotn grendehus er et koselig hus som er mye i bruk av bygdas folk. Badderen grendehus er et gammelt hus bygd opp etter krigen, dette gjør at man sliter med høy strømregning. Det brukes likevel til mange aktiviteter, blant annet strikkekafé. Grendehuset på Alteidet er det gamle kommunehuset, salen ligger i 2.etasje og er vanskelig tilgjengelig på grunn av en steintrapp. De fikk støtte fra kommunen for noen år tilbake, til oppgradering. I Sørstraumen har de et lite hus, med bra kjøkken og et godt miljø med en liten intim sal, de har også skyterom i kjelleren. Jøkelfjord grendehus er et aktivt samfunnshus som blant annet har arrangert klatrekaféer.

Samarbeid og samhandling
Representantene fra lag og foreninger, og kommunens ansatte er enig om at samarbeid og samhandling er viktig for å ta vare på dugnadsånden, den lever i beste velgående i Kvænangen kommune. Folk må med i utviklingsprosessene, det skaper eierskap og engasjement. Man må se på alt det positive man får til innen idretten og la seg inspirere av det, se muligheter, åpne opp og vise fram hva man får til.

De har ett uttalt mål for kulturlivet i Kvænangen: At kulturskoleelevene skal komme tilbake til kommunen i voksen alder og lage liv og røre!

Møte med kommunal ledelse i Kvænangen kommune 9.10.13 deltok Rådmann Frank Pedersen Kulturmedarbeider Rita Boberg Pedersen

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune Prosjektleder Anne Mette Sætra Avd. fylkesbiblioteket ved Marit A. Somby Fylkeskultursjef Ellen Østgård

Befaringer i Kvænangen 9.10.13: Flerbrukshuset Kvænangen Kulturhus

Møte med kulturaktører i Kvænangen kommune 9.10.13 deltok representanter fra: Stajord Bygdelag, Kvænangsbotn grendehus, Husflidsforeninga Handlaget, Kvænangen Kulturhus, Amatørteaterlaget FNATT

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Kvænangen