Kartleggingsmøte Karlsøy kommune

Karlsøy er selve øykommunen i nord, bestående av mer enn 600 øyer og holmer. Bosettinga er spredt på Ringvassøy, Vannøy, Reinøy, Rebbenesøy og Karlsøy. Drøyt 2300 mennesker bor i Karlsøy, hvor fiskeri har både vært en hovednæringsvei i kommunen. Fiske og friluftsliv er også en viktig del av det fritidstilbudet og naturomgivelsene som trekker hyttefolk til kommunen. Kommunen er blant annet kjent for større havørnkolonier, og den alternative motkulturen som vokste frem blant bønder og rock på 60- og 70-tallet. Denne kulturhistoriske identiteten opprettholdes blant annet gjennom den årlige Karlsøyfestivalen, som er blitt en av de store kulturnæringsaktørene i kommunen. Kommunesenteret Hansnes ligger på Ringvassøya, hvor kulturskolen også har hovedsete. Kulturskolen har i hovedsak undervisning i musikkfag, og har i dag ikke noe egnet fremføringslokale.

Kulturhus og grendehus
Karlsøy kommune er med i et omstillingsprosjekt som har vært pådriver for en ny flerbrukshall i kommunesenteret Hansnes. Hansnes har i dag ingen kulturarena verken gjennom samfunnshus eller grendehus. Kulturskolen ser for seg en flerbrukshall-løsning hvor en mindre kultursal er tilknyttet flerbrukshallen. I dag bruker kulturskolen mye tid og ressurser på rigging og flytting av utstyr mellom alternative fremføringssteder, og å leie inn kostbart utstyr for hvert arrangement. Per i dag er tanken om en flerbrukshall på idéstadiet, men en spennende tanke om en mulig fremtidig kulturell møteplass i Karlsøy.

Fotostudio, CREDO
Fotostudio, CREDO

Kommunen har et vellykket og veldrevet ungdomshus, CREDO, som ungdom selv har skapt, er med å drifte og skape den aktiviteten de selv er interessert i. Kommunens kulturkonsulent og ungdomsarbeider har kontor der, og kommunen støtter gjennom tiltak som CREDO-kortet, som gir ungdom store rabatter på fergene som gjør det mulig at dette er et aktivt hus for ungdom fra alle øyene.

Kommunen har mange grendehus tilknyttet de ulike øyene og bosettinga på hver bygd. Flere har mer eller mindre aktive revy-/teaterlag, konsertaktivitet og arrangerer egne festivaler og treff av ulike slag som også trekker publikum fra nabokommunene. Flere av grendelagene sliter med driften av store hus, og har høye strøm- og forsikringskostnader. Noe av utfordringen til enkelte er at lokalene som er grendehus i dag er omgjorte nedlagte skolebygg som var nedslitt ved overtagelse, og som i tillegg var bygd med andre formål.

Det frivillige kulturliv og samarbeid
Karlsøy kommune som en øykommune har naturlige utfordringer om et utbredt samarbeid på tvers av lag og foreninger. Likevel mener aktørene at det er viktig at kommunen tar initiativ til et felles møtepunkt, både for å koordinere aktivitetene bedre, men også se muligheter for nye samarbeid og motvirke konkurranse mellom miljøene på de ulike øyene.

UL Ulabrand, Gamnes
UL Ulabrand, Gamnes

Det er flere aktører i kommunen som arrangerer større events, og som man ved tettere samarbeid kunne støtte hverandre i positiv retning for alle. Flere av lagene på Vannøy har gått sammen om å opprette egen frivillighetssentral for Vannøy, som jobber for økt samarbeid og aktivitet i øyas lagsliv. UL Vågheim er nylig restaurert, og ønsker gjerne å få turnegjestespill om scenen betraktes som godkjent. UL Ulabrand på Gamnes er et aktivt ungdomslag som blant annet arrangerer Gamnesdagene årlig, spredte konserter og ønsker å utvide aktivitetsområde til uteaktiviteter i nærliggende områder. Direktøren Bistro er en kommersiell kulturbasert næringsaktør, som arrangerer årlig dansegalla med stor oppslutning ut over kommunegrensen.

Møte med kommunal ledelse i Karlsøy 10.3.2014 deltok:
Ordfører Hanny Ditlefsen
Kommunalsjef Kristian Eldnes
Enhetsleder servicetorget (inkl kultur) Gunn Marit Opsal
Enhetsleder plan og utvikling May Jorunn Korneliussen
Kulturkonsulent Freddy Sørensen
Kulturskolerektor Therese Karlsen
Planlegger Robert Larsen

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune deltok:
Prosjektleder Anne Mette Sætra
Avd. folkehelse, idrett og friluftsliv Johnni Håndstad

Det ble gjort befaringer på følgende steder: ungdomshuset CREDO, UL Start, UL Ulabrand.

Møte med kulturaktører i Karlsøy 10.3.2014 deltok representanter for: Dåfjord husflidslag, Finnkroken bygdemuseum, BL Vågheim, Dans i Karlsøy, UL Start, BL Fremad, Vannøy Frivillighetssentral, UL Ulabrand, Karlsøyfestivalen.

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Karlsøy