Kartleggingsmøte Ibestad kommune

Fabeløya naturlekepark
Fabeløya naturlekepark

Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med ca 1450 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Andørja er Nord-Europas mest fjellrike øy, og kan blant annet tilby ekstreme naturopplevelser, sammen med det populære sykkelrittet Tour de Andørja. På den sørlige delen av Rolla ligger den nyetablerte Fabeløya naturlekepark, som også er kommunens IMELLA-prosjekt. Her er det også gjort funn fra steinalderen, som ildsjeler ønsker å bruke som utgangspunkt for å utvikle et spel som kan fremføres i området rundt fabelparken. Øyenes geografiske utforming gjør at bebyggelsen ligger langs strandlinjene på de to øyene, som også gjør avstandene store mellom ytterpunktene. Kulturskolen er av samme grunn en desentralisert kulturskole med undervisning på skolene i kommunen, men som samles på kommunens kulturhus for større fellesarrangement. Kommunen har stor UKM-aktivitet, som fast arrangeres på kulturhuset.

Kulturhus, grendehus og samfunnshus
Kulturhuset i Hamnvik er et av de nyeste kulturhusene i Troms, og ligger i tilknytning til idrettshallen og biblioteket. Kulturhuset har pr i dag ikke en sertifisert scene, som kunne løftet kulturhuset til en aktør for regionale og nasjonale turnéaktører. I tillegg har kulturhuset noen akustiske utfordringer i forbindelse med salens utforming med galleri/messanin. Ved større arrangement benyttes flerbrukshallen, som for slike anledninger bør undersøke tiltak for akustiske tilpasninger Uteområdet rundt hallen, biblioteket og kulturhuset et flott utgangspunkt for en kulturell møteplass i Hamnvik, og en tilrettelegging og utsmykking av området er ønsket. Kulturhuset har en flott foajé og kjøkkenløsning som er enkel å betjene. Kulturhuset samarbeider ofte med lag og foreninger som har kiosk-/kafésalg og får gode inntekter av dette ved arrangement i kulturhuset. Kommunen har etablert en musikkbinge i tilknytning til Andørja Montesorriskole.

Utfordringer
Ved siden av kulturhuset er det grendehus og samfunnshus i alle bygdene i kommunen. Da det fylkeskommunale skoletilbudet i den videregående skole ble lagt ned i kommunen, har dette også fått konsekvenser for kommunen, som nå mangler unge ildsjeler i denne alderen. Flere av grende- og samfunnshusene i Ibestad i dag sliter med å finne gode driftsmodeller ut fra tilpasset ny aktivitet i sine bygder. Strøm og forsikringer i kombinasjon med færre fastboende er de store utfordringene. Sør-Rollnes grendehus er en av aktørene bak fabelparken, og har aktivitet i grendehuset tilknyttet kulturnæringsvirksomhet som leier huset. Flere av husene ønsker et oppgradert kjøkken for å øke aktiviteten på huset, da arrangement tilknyttet matservering lettere trekker folk i distriktet.

Sør-Rollnes Grendehus
Sør-Rollnes Grendehus

Det frivillige kulturlivet
Begge øyene i Ibestad er aktive i revymiljøet i Troms, og har hver sine aktive revygrupper. Revylaget 16 gale og 1 rett er med som en av pilotene i bolystprosjektet «Bolyst gjennom Ildsjeler», et prosjekt i regi av HATS og Troms Idrettskrets. Ibestad har i tillegg korps og kor, og ungdom i Ibestad har startet dansegruppe. Ibestad har også en meget aktiv fotoklubb som årlig arrangerer fotomaraton i Ibestad, som samler deltagere fra hele regionen. Grunnet spredte arenaer ønskes mobile utstillingsløsninger som blant andre fotoklubben kan benytte rundt på de ulike grendehusene.

Samarbeid
Både det frivillige kulturlivet og kommunen mener de har et godt samarbeid, men ser muligheten for økt samhandling og koordinering av aktiviteter gjennom en fast møteplass. På grunn av spredt bosetting på to øyer, er samarbeid særlig mellom lag og foreninger på tvers av øyene utfordrende. Ibestad kommune har et fast samarbeid med fotoklubben om utsmykking av foajéområdet i kulturhuset.

Møte med kommunal ledelse i Ibestad 11.02.2014 deltok:

Ordfører Dag Sigurd Brustind
Ass. Rådmann Roald Pedersen
Leder oppvekst Willy Aas
Kulturhusleder Annie Mikalsen

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune:

Prosjektleder Anne Mette Sætra
avd. Kultur i Troms / den kulturelle skolesekken Mona Aas Johansen

Vi gjorde befaringer på: Kulturhuset i Ibestad, Biblioteket og Flerbrukshallen, Sør-Rollnes grendehus, Fabeløya naturlekepark, Rollnes samfunnshus, Igeland samfunnshus

Møte med frivillige kulturaktørene i Ibestad kommune 11.02.2014 deltok representanter for: Fabeløya naturlekepark, Sør-Rollnes grendelag, UL Kveldssol /Rollnes samfunnshus, Ibestad fotoklubb, Revygruppa Kvesmebolet.

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Ibestad

Akustikknotat-Ibestad-2015