Kartleggingsmøte Dyrøy kommune

Biblioteket i Nordavindshagen
Biblioteket i Nordavindshagen

Dyrøy kommune har et folketall på ca 1200, og ligger i Midt-Troms godt skjermet på innersida av Senja. Kommunen har gode forhold for friluftsliv, og daglige avganger med hurtigbåter til Tromsø, Finnsnes / Harstad, som gjør kommunesenteret Brøstadbotn til et samferdselsknutepunkt. Dyrøy har satset på utvikling av gode distriktsmodeller for desentraliserte studier og kontorhotell i Læringshagen. En av de store aktørene i utviklingslandskapet i Dyrøy er Dyrøyseminaret og Dyrøyseminarsenteret som en regulær møteplass for små samfunn, og en nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling. Senteret og seminaret holder til i Nordavindshagen, som også er kommunens kulturhus og tilhold for biblioteket og Arvid Hanssens minnestiftelse. Dyrøy har et bredt tilbud i kulturskolen, og ønsker i tillegg å være en bedre tilbyder av kulturaktiviteter til voksne. Kulturskolen har fått nye lokaler i den nye og utvidede sentraliserte Elvetun skole. I skolens overgangsbygg er det fremdeles udisponerte rom, og det blir spennende prosesser fremover rundt hva rommene kan brukes til, og hva behovene er blant befolkningen.

Det frivillige kulturlivet og grendehusene
Dyrøy kommune har mange lag og foreninger, og de har etterhvert tilpasset seg andre aktører og gjør mye ulike typer aktivitet. Dyrøy er ingen stor kommune, så det er viktig at man ikke konkurrerer om samme aktivitet, men heller utfyller hverandre. Strøm og dyre forsikringer er blant de store utfordringene til grendelagene. Selv om ikke alle husene er i drift i dag, er det en utfordring å finne gode aktiviteter som kan gi en fornuftig inntekt til driften av husene, og det kan være reelt å se på en prioriteringsliste hvordan man kan tenke langsiktig styrking eventuelt utfasing av enkelte hus. Frivillighetssentralen har en god oppfølging og dialog med frivillige lag og foreninger i Dyrøy, og kan benyttes om man ønsker et samlet fokus på et område eller en sak, og kan også bidra til samordning og koordinering av aktiviteter i Dyrøysamfunnet.

Kastnes bygdetun
Kastnes bygdetun

På Kastneset er det et kulturminneområde i tilknytning til Kastnes bygdetun som eies av Midt-Troms museum, men hvor det daglige ettersyn gjøres av UL Heimhug. Ungdomslaget har sine årlige Kastnesdager der, og har ulik aktivitet gjennom hele året både på ungdomshuset og på bygdetunet. Det utredes nå muligheter for fastere fasiliteter for utescene i området, men som ikke strider mot kulturminneområdets vern. Et mobilt anlegg er også interessant for andre aktører både blant offentlige og frivillige aktører i Dyrøy. Dyrøy har også meget aktive sang og musikkforeninger, som også er brukere av flere ungdomshus og grendehus. Det er stor interesse for å invitere aktører som ikke har egne hus, til å benytte flere av husene rundt i bygdene til sine aktiviteter. Det er viktig å bruke de husene som finnes, og kanskje øke samarbeidet mellom lag og foreninger, og generere økt ildsjelaktivitet for å ta vare på disse husene.

Samarbeid
Det er et ønske om mer samarbeid mellom aktørene i Dyrøy, både for å ta i bruk de husene som finnes med aktiviteter, og for å hjelpe hverandre med gode råd og erfaringsutveksling, samt koordinering av aktivitet. Det er også en tanke om at økt samarbeid om arenaene kan gjøre det mulig med flere som gjør felles løft for å ivareta disse. Kommunen har deltatt i Rimfrost teaters kommuneprosjekt, og har på den måten også kunnet tilby profesjonell scenekunst til sine innbyggere og skoleelever. Det er per i dag ikke noe fast møtepunkt mellom kommunen og kulturaktørene i Dyrøy, men under utvikling i Dyrøy. For Dyrøy vil også samarbeid på tvers av kommunegrenser i Midt-Troms være relevant. For eksempel å være en part inn i en felles mobil utstyrshenger med tilrettelagt utstyr for visning av visuell kunst.

Møte med kommunal ledelse i Dyrøy 5.3.2014 deltok:
Leder i oppvekst –og omsorgskomiteen Leif Hermod Jenssen
Kultursjef Marit Alvig Espenes
Leder frivillighetssentralen Hans Bakkejord
Prosjektleder Dyrøyseminarsenteret Ragnvald Storvoll

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune:
Prosjektleder Anne Mette Sætra
Avd. friluftsliv, idrett og folkehelse Johnni Håndstad
Avd. kulturarv Olav Austlid

Det ble gjort befaringer på: Nordavindshagen, UL Forsøket, Elvetun skole / kulturskolen, Kastnes Bygdetun, UL Heimhug, Kastnes Bedehus

Møte med kulturaktører i Dyrøy kommune 5.2.2014 deltok representanter for: UL Heimhug, Kastnes Bygdetun, Dyrøy korforening, Dyrøyoktetten, UL Forsøket, Blanke Messingen, Trekløverhuset Grendelag, UL Heimen, Dyrøy historielag, Dyrøy Bygdemuseum, Handarbeidslaget, frivillighetssentralen, kulturskolen.

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Dyrøy