Informasjonswebinar om Rom for kultur

Den 1. oktober 2021 inviterte vi til et webinar for generell informasjon om Troms og Finnmark fylkeskommunes tverrfaglige satsing Rom for kultur. Rom for kultur har fokus på å gjøre kulturarenaer i fylket bedre eget for kultur.

Webinaret gir kort innsikt i hva vi jobber med, hvilke fagområder vi favner om, og hvordan vi kan være en ressurs for både kommuner, frivillige kulturaktører og private initiativ når noen ønsker å oppgradere eller bygge nye arenaer for kunst og kultur.

Innholdet i opptaket under presenteres omtrent som følger:

 • kort historikk og hva Rom for kultur er
 • presentasjoner fra fagseksjonene (klikk på lenkene for å få opp presentasjonene fra den enkelte fagseksjon):
  • Fylkesbiblioteket v/ Trine Mellem
  • Kulturarv v/ Yassin Nyang Karoliussen
  • Spillemidlene v/ Johnni Håndstad
  • Kunst – og kulturutvikling (visuell kunst, flerbruk og prosess) v/ Anne Mette Sætra
  • Scene Nord (Lansdelsmusikerne, Folkemusikk Nord, Den kulturelle spaserstokken) v/ Dominique Guyot
  • Scene Nord (Den kulturelle skolesekken, skolen som kulturarena, UKM) v/ Mona Aas Johansen
  • Eksempel Bardu kommune ny skole og kulturarena v/ Gro Bjerregaard, kulturskolerektor Bardu kulturskole
 • kort gjennomgang hvordan web’en Rom for kultur kan være en ressurs / hva som ligger der
 • kort om fagseminarene og hvor man finner oversikt over tilskuddsordninger

 

Se opptak av webinaret HER:

 

 

Andre dokumenter, strategier, prosjekter og ordninger delt under webinaret:

 

Ta kontakt med oss om du har et prosjekt på gang som du tenker at vi kan bidra inn på noen måte!