Gode fremtidige kunstnettverk i Troms

Rom for kultur inviterte gjennom sitt kompetanseprogram, til verksted og seminar på Finnsnes om det å tilrettelegge gode rom for visuell kunst. Seminaret ble holdt den 5.11.14, og drøyt 30 aktører møtte opp i Kunnskapsparken, aktører som enten selv har et utstillingslokale, ønsker seg et, eller ønsket seg nettverk eller gode tips og erfaringsutvekslinger.

Rom for kultur-prosjektet samarbeidet med Nordnorsk kunstmuseum og Se Kunst i Nord-Norge om program for dagen, og fortløpende nedover kan du se både innleggene og/eller inspirasjonsbilder fra dagen. Med det engasjementet og fruktbare diskusjonene som ble løftet, er det all grunn til å tro på både et godt nettverk og vekst i gode rom å vise visuell kunst i i Troms i fremtiden! Takk til alle som bidro!

Se program for dagen eller scroll nedover for kort resymé, linker og presentasjoner / bilder i denne rekkefølgen:

Se kunst i Nord-Norge (SKINN)
Nordnorsk kunstmuseum
Nordnorsk kunstnersenter og Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken i Troms
Ungdommens kulturmønstring
Vis Videokunst!
Art Senja
Visuell kunst i Midt-Troms – nytt visningssted
Samtidsmuseet for nordlige folk
Galleri Internatet
Nord-Troms museum: Halti og Kiilgården
Galleri Trollhaugen
ArtiJuli / Kråkeslottet

______________________________


Se kunst i Nord-Norge
Eva_SKINN_2Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) åpnet dagen med å gi innspill og tips om gode strukturer, som er en fordel når man skal drive et sted for visuell kunst. Det handlet om både det fysiske rommet, driftsvilkår, kompetanse, profil og formidling. En del av kunsten som stilles ut har kravspesifikasjoner man må oppfylle som en forutsetning for å ta i mot en utstilling, og det er det greit å være klar over. SKINN er en ressurs både som turnétilrettelegger, kompetanse og gallerinettverk blant kunstforeningene, deres oppdrag gjelder for alle de tre nordligste fylkene, tilknyttet tilskuddet de mottar gjennom den nordnorske kulturavtalen. Informasjonen som ble gitt i dag ligger ute på deres nettsider, ta også kontakt direkte for råd og tips!


Nordnorsk kunstmuseum
NNKMNordnorsk kunstmuseum (NNMK) brukte vandreutstillinger som turnerer deres landsdelsprogram, som eksempel for å vise hvordan man løser utfordringen i ulike rom. Ulike rom gjorde at utstillingen endret seg med de ulike rommene, og ga nye opplevelser av kunsten. Mye av de historiske verkene i NNKM sin samling har strenge krav til utstillingsstedene fordi de er en del av vår felles kulturarv. De har nylig gjennomført et prosjekt med en digital utstilling med et utvalg av Peder Balkes verk, noe som kan være en mulig og veldig spennende fremtidig løsning for å tilgjengeliggjøre kulturarven for flere. Se presentasjonen for innspill og fargevalg på vegger o.l., hvordan det påvirker opplevelsen av kunsten, eller ta kontakt med NNKM om du vil vite mer om små og store vandreutstillinger fra NNKM.


Nordnorsk kunstnersenter og Den kulturelle skolesekkenKristin_NNKS
Den kulturelle skolesekken
er den største formidleren av kunst og kultur for barn og unge i Norge i dag. Den skal gi alle barn i grunnskolen et møte og opplevelse med profesjonell kunst og kultur innen alle sjangre. Utstillingslokalene er ofte klasserommet, i gymsalen, i gangene på skolen, eller kanskje de er heldige å ha galleriressurser i nærmiljøet som kan brukes. Kristin Risan ved Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) fortalte om både plan A, B, C og resten av alfabetet, når man må gjøre det beste ut av det, og ting må bli som det blir. I tillegg noen innblikk i generelle utfordringer ved å turnere vår landsdel. NNKS har lang fartstid med å finne smarte løsninger for de mest uegnede rommene, ta kontakt og hør om de kan gi deg tips om dine spesifikke utfordringer! Se Risans presentasjon her.


Den kulturelle skolesekken i Troms
DKS-HelleDen kulturelle skolesekken i Troms møter utfordringer med utstillingslokale i hele fylket, og har tett dialog med aktørene lokalt når turneer legges. Hos oss er det Kultur i Troms i Harstad som koordinerer skolesekken både i grunnskole og i den videregående opplæringa, og de oppfordrer både institusjoner, organisasjoner og enkeltkunstnere til å tenke en skolesekk-produksjon, for i størst mulig grad også vise kunst fra Nord-Norge til elevene i Troms. På den kulturelle skolesekken i Troms sine nettsider finnes god oversikt over behov og krav som er lurt å sjekke før man går i gang, håndboka for kulturkontakter og informasjon til kunstnere og formidlere. Ta ellers kontakt direkte om du lurer på om du kan samarbeide med skolesekken på noen måte.


Ungdommens kulturmønstring
Odd-Halvdan Jakobsen, UKM Arctic TromsOver hele landet opplever Ungdommens kulturmønstring (UKM) en veldig økning av bidrag innen visuell kunst. Både foto, billedkunst og andre visuelle uttrykksformer er i oppsving, og UKM møter de samme utfordringene som den kulturelle skolesekken med å finne utstillingssteder som øver rettferdighet til kunsten i hver eneste av Troms sine 24 kommuner. Daglig leder og fylkeskoordinator i UKM Arctic Troms hadde med seg et video-billedgalleri bestående av bidrag tidligere år.


Vis Videokunst!
Nina_Atelier_Nord_2Videokunsten er kanskje den kunstformen som har minst krav til seg vedr romtemperatur og sikkerhet, men har naturlig nok noen krav til lav belysning for å fremheve det som vises på lerretet. Atelier Nord har et spennende prosjekt gjennom Vis Videokunst!, som i 2014 og 2015 hadde et spesielt fokus på Nord-Norge. Prosjektet samarbeidet med ulike aktører for sine visninger i Finnmark i 2014. De samarbeider gjerne med filmklubber, kulturhus, festivaler osv som partnere for sine visninger. Programmet som ble vist i Troms 2015, ble kuratert av Hanne Hammer Stien – ta kontakt med Atelier Nord om du har et sted som kan vise videokunst. Se presentasjon.


Art Senja
ArtSenja_1
Art Senja er en sammenslutning av kunstnere som er tilknyttet Senja, og som bor og jobber innen kunstfeltet i Midt-Tromsregionen. Art Senja har i dag midlertidige leide lokaler i Fredheimgården på Finnsnes, i påvente om utredning og planer for mer permanente løsninger. Midt-Troms er en region med stor aktivitet innen det visuelle kunstfeltet, både på amatør og profesjonelt nivå. Deltagerne fikk være med på et besøk og kort omvisning i dette kombinerte utstillings– og salgslokalet underveis i verkstedet/seminaret.

 


Visuell kunst i Midt-Troms – nytt visningssted
befaring fremtiden i galleri Midt-TromsDe aktive miljøene innen visuell kunst i Midt-Troms har skapt et klart behov for et sted for visuell kunst for hele Midt-Tromsregionen.Lenvik kommune har i dag et vakant lokale etter at biblioteket flyttet inn i fantastisk flotte lokaler i nye Kunnskapsparken. Det gamle biblioteket ligger sentralt i det kombinerte kulturhuset og rådhuset på Finnsnes. Lokalet har utfordringer med tanke på takhøyde og store søyler midt i rommet, og store åpninger ut mot vindusflatene. Rommet har dermed begrensninger i hva det kan benyttes til, og kommunen utreder nå om dette kan bli en slik møteplass og galleri for visuell kunst i Midt-Troms. De er en pilot i Rom for Kultur, som følger kommunen i denne prosessen. Virksomhetsleder tok oss med til den drømmen, og luftet ideer og muligheter for rommet i fremtiden. Prosessen fremover vil bli dokumentert her på prosjektets egne sider på vår nettside, følg med og ta gjerne kontakt med kommunen om det er noe du vil spille inn.

Vi har mange små og store aktører innen det visuelle feltet i Troms, på ulike nivå. Den bredden ønsker vi å ha, for det skal være rom for at både eleven, amatørkunstneren og den profesjonelle skal synes i vårt fylke. Nettverk mellom de ulike aktørene er likevel viktig for å gi rom for at enkelte utstillingssteder kan vokse og kunne ta i mot kunst med høyere krav enn det de kan ta i mot nå. Det er også viktig i et synlighetsbilde for å kunne se de ressursene som er lokalt, nye steder å benytte i den kulturelle skolesekken, nye steder for regionens kunstnere å stille ut sin kunst, nye steder å oppdage nye opplevelser. I den neste programposten ga vi flere av aktørene 10 minutter til å presentere seg, nettopp med tanke på synlighet for hverandre.


Samtidsmuseet for nordlige folk
Senter for Nordlige Folk, galleri, biblioteket, Kafjord kommuneSamtidsmuseet for nordlige folk har beliggenhet på Senter for nordlige folk i Manndalen, Kåfjord, og har både en museumsdel og en galleridel som er samlokalisert med biblioteket. Nordnorsk kunstmuseum har blant annet senteret som stoppested for sitt landsdelsprogram. Presentasjonene viser viktigheten av samarbeid og fleksible løsninger i rommet.


Galleri Internatet
Galleri Internatet er både et visningssted for kunst, men også et konsertlokale og Marit Ananiassens atelier. Det gamle internatet i Malangen er i dag i hovedsak åpent sommerhalvåret. Visefestivalen Saga holder til der, og lokalene innbyr til en god miks av opplevelser for øyet, øret og ganen! Besøk Galleri Internatet sin facebookside, lik den og legg turen innom.


Nord-Troms museum: Halti og Kiilgården

Kiilgården på Skjervøy

Kiilgården på Skjervøy

Nord-Troms museum jobber i dag med å realisere de store visjonene i nye Halti 2. Museet får nye museumsarealer for sin museale samling, men like spennende blir deres rolle som vertskap for det temporære lokalet/ galleri som skal være et sted for visuell kunst, som var tema i deres innlegg. Vi vet at dette rommet blir et sted både for kunsten i UKM, den kulturelle skolesekken kan programmere kunstprogrammet her, og det vil være et sted som kan ta i mot nasjonal kunst med høye krav til sikkerhet og klima. Halti 2 skal åpnes høsten 2015. I tillegg til Halti er Nord-Troms museum en av driverne bak renovering og utviklingen av Kiilgården på Skjervøy, som også er en pilot i Rom for kultur. Kiilgården skal i tillegg til å være et sted for mange typer kulturaktiviteter, også tilrettelegges slik at den kan være et sted for visuell kunst. Konseptet her er i dag i utviklingsfasen, så det blir spennende å følge hva som blir til slutt. Prosjektet kan etterhvert som det tar form, følges her på Kiilgårdens egne prosjektsider i Rom for Kultur.


Galleri Trollhaugen
Galleri Trollhaugen1, Malselv kommuneTrollhaugen eies i dag av Målselv kommune, men drives som galleri og kulturtreffsted av Venneforeninga Trollhaugens venner. I presentasjonen ble det vist til at huset også arrangerer intimkonserter, lørdagskafeer og tilbyr en trivelig miks av atmosfære og opplevelser. Trollhagen er et verneverdig bygg, og særpreget skal ivaretas og må jobbes med som en del av utstillinga når kunst skal monteres. Trollhaugen benyttes aktivt med egne festivalutstillinger under blant annet Kalottspel.


ArtiJuli / Kråkeslottet
ArtiJuli er en måned lang kunstfestival som arrangeres på Kråkeslottet på Bøvær / Senja hvert år. Huset er et nedlagt fiskebruk, og noe av sjarmen og det unike med lokalene er viktig også når kunsten skal vises. Bildepresentasjonen viser ulike muligheter for å montere og vise kunst i rom som er så langt fra den hvite kuben man kan komme, både ute og inne, hus og natur, hvordan kunsten kan spille på lag med omgivelsene eller omvendt. Kråkeslottet huser ogsåKråkeslottfestivalen, og har artist in residence-program i vinterhalvåret som knyttes til stedsspesifikk kunst som vises under ArtiJuli.

Andre aktører og gallerister og aktører i Troms som vi gjør oppmerksom på; Harstad kunstforeningTromsø kunstforening, Visningsstedet Kurant, Small Projects, Trastad samlinger, Kunstforeninga i ETS (Evenes, Tjeldsund og Skånland kommuner).