Hva skjer?

jan
1
lør
Løpende søknadsfrist: Kulturminnefondet @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel:

  • boplasser
  • hus og bygninger
  • båter og fartøyer
  • hageanlegg
  • kulturlandskap

FRISTEN er løpende, det betyr at du kan søke når det passer deg, når som helst på året. Les mer om deres retningslinjer og finn søknadsportal på deres hjemmesider!

Løpende søknadsfrist: UNI-stiftelsen @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Med sin bakgrunn i skadeforsikring skal stiftelsen være særlig engasjert i skadeforebyggende virksomhet. Skadene kan gjelde mennesker eller materielle verdier. Bidragene fra stiftelsen kan derfor deles i bidrag til:

– vern av myke verdier, og
– vern av bygninger, fartøyer, anlegg og lignende

Les mer om UNI-stiftelsen sine retningslinjer og innsatsområder, samt hvordan du kan søke, på deres hjemmesider!

sep
1
tor
Søknadsfrist: Olav Thons Legat @ på internettet
sep 1 heldags

Stiftelsen gir tilskudd til tiltak for utvikling og bedring av det fysiske, lærende og stimulerende miljø for barn, unge og eldre.

Årlig frister 1. mars og 1. september.

Les mer om retningslinjer og hvordan du søker på stiftelsens hjemmesider.

Søknadsfrist: SNN Samfunnsløftet – ARENA
sep 1@00:00-13:45

Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet har fire søknadsfrister i året i sin ARENA-ordning: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Du kan søke til disse formålene:

– anlegg for idrett, kunst og kultur, både nye og vedlikehold av de som finnes
– initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord
– større festivaler
– levende byrom

Se mer informasjon på deres hjemmesider – og kontakt gjerne også din lokale SNN-bank for råd og veiledning: https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/sok-om-stotte.html#arena

Søknadsfrist: KULTURROM @ på internettet
sep 1@13:00-13:00

Det er også mulig å søke tilskudd for å gjennomføre en akustisk forprosjektrapport (påkrevd rapport for større akustiske utbedringer). Det kan du søke støtte til innen 1. i hver måned.

Les mer om alle de ulike ordningene og krav til søknad og søker på deres hjemmesider.

sep
15
tor
Søknadsfrist: Gjensidigestiftelsen @ på internettet
sep 15 2022-sep 15 2023 heldags

Gjensidigestiftelsen gir midler til lag og foreninger som vil bidra til at flere får delta i organiserte fritidstilbud, som deltakere og som frivillige. De ser særlig etter tiltak som legger til rette for at flest mulig får en mulighet, uavhengig av deres funksjonsnivå, økonomiske og sosiale forutsetninger.

les mer om deres innsatsområder, prosjekter som tidligere har fått tildelinger, og veiledning til søknadsportal på deres hjemmesider!

nov
15
tir
Søknadsfrist: Gavefondet – Sparebank1 Nord-Norge
nov 15@00:00-01:00

Frister for SNN Gavefondet er 15. februar, 15. august og 15. november. Se deres hjemmeside for mer informasjon om hva dere kan søke støtte til:

https://snnstiftelsene.no/sparebankstiftelsen/sok-om-stotte-fra-vart-gavefond

des
1
tor
SØKNADSFRIST: SNN samfunnsløftet – ARENA @ på internettet
des 1 heldags

Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet har fire søknadsfrister i året i sin ARENA-ordning: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Du kan søke til disse formålene:

– anlegg for idrett, kunst og kultur, både nye og vedlikehold av de som finnes
– initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord
– større festivaler
– levende byrom

Se mer informasjon på deres hjemmesider – og kontakt gjerne også din lokale SNN-bank for råd og veiledning: https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/sok-om-stotte.html#arena

des
2
fre
Søknadsfrist KULTURRÅDET ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur @ internettet
des 2@13:00-13:00

Kulturrådets ordning Rom for kunst har skiftet navn til ARENA.

Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging, oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler og infrastruktur, tekniske fasiliteter m.m. Det kan også søkes om tilskudd til forprosjekter, arkitektkonkurranser og utprøvingsprosjekter som faller innenfor ordningens formål. Prosjektene det søkes støtte til kan være knyttet til faste, temporære og/eller mobile arenaer.
Søknadsfrister i 2022: 2. juni kl 13:00 og 2. desember kl 13:00
Les mer om ordningen, tips om søknad og annen relevant info på tilskuddsordningens egne hjemmesider.