Hva skjer?

jan
1
tir
Løpende søkandsfrist: Gjensidigestiftelsen @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Gjensidigestiftelsen gir midler til byggeprosjekter, først og fremst til nye, mindre bygg, og mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv (nærmiljøanlegg). Dette er for eksempel ballbaner, turstier, skateanlegg, sykkelbaner, skibakker, gapahuker, hytter, klubbhus og lignende.

les mer om deres innsatsområder og veiledning til søknadsportal på deres hjemmesider!

Løpende søknadsfrist: Kulturminnefondet @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel:

 • boplasser
 • hus og bygninger
 • båter og fartøyer
 • hageanlegg
 • kulturlandskap

FRISTEN er løpende, det betyr at du kan søke når det passer deg, når som helst på året. Les mer om deres retningslinjer og finn søknadsportal på deres hjemmesider!

Løpende søknadsfrist: SNN Samfunnsløftet @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Vi støtter møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet. Her kan du søke om støtte til:

 • Anlegg for idrett, kunst og kultur, både nye og vedlikehold av de som finnes
 • Initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord
 • Større festivaler
 • Levende byrom

Les mer om SNN samfunnsløftets retningslinjer for arenaløftet, og andre innsatsområder på deres hjemmesider!

Løpende søknadsfrist: UNI-stiftelsen @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Med sin bakgrunn i skadeforsikring skal stiftelsen være særlig engasjert i skadeforebyggende virksomhet. Skadene kan gjelde mennesker eller materielle verdier. Bidragene fra stiftelsen kan derfor deles i bidrag til:

– vern av myke verdier, og
– vern av bygninger, fartøyer, anlegg og lignende

Les mer om UNI-stiftelsen sine retningslinjer og innsatsområder, samt hvordan du kan søke, på deres hjemmesider!

sep
1
søn
Søknadsfrist: Musikkutstyrsordninga @ på internettet
sep 1 heldags

Musikkutstyrsordninga sine innsatsområder:

 • fremføringsutstyr
 • øvingsutstyr
 • musikkbinge
 • øvingslokaler
 • akustiske tiltak

Finn ut av retningslinjer og søknadsportal på deres hjemmesider!

sep
23
man
Regionalt fagseminar om UU og Tilgjengelighet @ Tvibit
sep 23@10:00-15:00

Fagseminaret er en del av Norske konsertarrangørers «Tilgjengelighetsmerket», som er et kurs og en sertifisering av arrangører/ arenaer som oppfyller kriteriene for god tilrettelegging.

Fagseminaret gir en innføring i tilgjengelighet som angår informasjon, billettbestilling, trinnfri adgang, HC-toalett, teleslynge, skilting, merking og sikkerhet.

Målet er bedre tilgjengelighet på festival-/kulturarenaer for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og bedre mulighet for denne målgruppen å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

MÅLGRUPPE: alle som lager kulturarrangement (arrangører), og alle som eier eller drifter en kulturarena der det foregår kulturaktiviteter.
(festivaler, bibliotek, kulturhus, museum, samfunnshus, grendehus, konsertarrangører, teater -og revylag, korforeninger, osv.)

Fagseminaret i Troms er GRATIS å delta på. Vi serverer kaffe / te og noe å bite i.

MELD DEG PÅ VED Å KLIKKE HER: https://forms.gle/1Yyr2pM8bQY18zpk8
Påmeldingsfrist: 5. september 2019

Seminaret er et samarbeid mellom Norske Konsertarrangører (NKA), Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (RYK), Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms, Kommunale råd for funksjonshemmede i Troms og Troms fylkeskommune /Rom for kultur.

sep
24
tir
Regionalt fagseminar om UU og Tilgjengelighet @ Kultursenteret i Olderdalen
sep 24@17:00-20:30

Fagseminaret er en del av Norske konsertarrangørers «Tilgjengelighetsmerket», som er et kurs og en sertifisering av arrangører/ arenaer som oppfyller kriteriene for god tilrettelegging.

Fagseminaret gir en innføring i tilgjengelighet som angår informasjon, billettbestilling, trinnfri adgang, HC-toalett, teleslynge, skilting, merking og sikkerhet.

Målet er bedre tilgjengelighet på festival-/kulturarenaer for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og bedre mulighet for denne målgruppen å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

MÅLGRUPPE: alle som lager kulturarrangement (arrangører), og alle som eier eller drifter en kulturarena der det foregår kulturaktiviteter.
(festivaler, bibliotek, kulturhus, museum, samfunnshus, grendehus, konsertarrangører, teater -og revylag, korforeninger, osv.)

Fagseminaret i Troms er GRATIS å delta på. Vi serverer kaffe / te og noe å bite i.

MELD DEG PÅ VED Å KLIKKE HERhttps://forms.gle/1Yyr2pM8bQY18zpk8
Påmeldingsfrist: 5. september 2019

Seminaret er et samarbeid mellom Norske Konsertarrangører (NKA), Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (RYK), Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms, Kommunale råd for funksjonshemmede i Troms og Troms fylkeskommune /Rom for kultur.

sep
25
ons
Regionalt Fagseminar om UU og Tilgjengelighet @ Finnsnes Kulturhus
sep 25@17:30-21:00

Fagseminaret er en del av Norske konsertarrangørers «Tilgjengelighetsmerket», som er et kurs og en sertifisering av arrangører/ arenaer som oppfyller kriteriene for god tilrettelegging.

Fagseminaret gir en innføring i tilgjengelighet som angår informasjon, billettbestilling, trinnfri adgang, HC-toalett, teleslynge, skilting, merking og sikkerhet.

Målet er bedre tilgjengelighet på festival-/kulturarenaer for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og bedre mulighet for denne målgruppen å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

MÅLGRUPPE: alle som lager kulturarrangement (arrangører), og alle som eier eller drifter en kulturarena der det foregår kulturaktiviteter.
(festivaler, bibliotek, kulturhus, museum, samfunnshus, grendehus, konsertarrangører, teater -og revylag, korforeninger, osv.)

Fagseminaret i Troms er GRATIS å delta på. Vi serverer kaffe / te og noe å bite i.

MELD DEG PÅ VED Å KLIKKE HERhttps://forms.gle/1Yyr2pM8bQY18zpk8
Påmeldingsfrist: 5. september 2019

Seminaret er et samarbeid mellom Norske Konsertarrangører (NKA), Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (RYK), Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms, Kommunale råd for funksjonshemmede i Troms og Troms fylkeskommune /Rom for kultur.

sep
26
tor
Regionalt fagseminar om UU og Tilgjengelighet @ Thon Hotel Harstad
sep 26@17:00-21:00

Fagseminaret er en del av Norske konsertarrangørers «Tilgjengelighetsmerket», som er et kurs og en sertifisering av arrangører/ arenaer som oppfyller kriteriene for god tilrettelegging.

Fagseminaret gir en innføring i tilgjengelighet som angår informasjon, billettbestilling, trinnfri adgang, HC-toalett, teleslynge, skilting, merking og sikkerhet.

Målet er bedre tilgjengelighet på festival-/kulturarenaer for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og bedre mulighet for denne målgruppen å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

MÅLGRUPPE: alle som lager kulturarrangement (arrangører), og alle som eier eller drifter en kulturarena der det foregår kulturaktiviteter.
(festivaler, bibliotek, kulturhus, museum, samfunnshus, grendehus, konsertarrangører, teater -og revylag, korforeninger, osv.)

Fagseminaret i Troms er GRATIS å delta på. Vi serverer kaffe / te og noe å bite i.

MELD DEG PÅ VED Å KLIKKE HERhttps://forms.gle/1Yyr2pM8bQY18zpk8
Påmeldingsfrist: 5. september 2019

Seminaret er et samarbeid mellom Norske Konsertarrangører (NKA), Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (RYK), Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms, Kommunale råd for funksjonshemmede i Troms og Troms fylkeskommune /Rom for kultur.

des
3
tir
Søknadsfrist: Kulturrådet: kunstarenaer og kulturbygg @ på internettet
des 3@13:00-13:00

Kulturrådets avsetning rom for kunst har som formål å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Finn søknadsskjema og les retningslinjene på deres hjemmesider for ordninga!