Hva skjer?

okt
15
man
Frist Troms fylkeskommunes frivillighetspris @ internett og epost
okt 15 heldags

Troms fylkeskommune deler årlig ut en pris til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort et særlig arbeid med å bidra til å synliggjøre frivillig innsats, og som har bedret trivsel og livskvalitet for andre både lokalt og regionalt. Arbeidet skal være knyttet opp mot frivillig innsats i humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid, eller en kombinasjon av disse.

Frivillighetsprisen i Troms består av et beløp på kr 25 000,- og deles ut i desember i det aktuelle året.

15. oktober er fristen for å sende inn forslag på gode kandidater til årets pris. Forslaget må inneholde begrunnelse og utfyllende informasjon om kandidatens arbeid og samfunnsinnsats. Send forslag til postmottak@tromsfylke.no

 

For mer informasjon om retningslinjer: http://tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/kultur/priser-stipend-og-legat/frivillighetsprisen/

 

nov
5
man
KURS i sikkerhet ved store arrangement @ NUSB Heggedal
nov 5-nov 9 heldags

Av og til arrangerer selveste DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) også kurs, med bakgrunn i sine meget gode veiledere – her kommer et med basis i «Sikkerhet ved store arrangement»

I Norge arrangeres det festivaler og arrangement i stor skala for alt og ingenting. Vi ligger i verdenstoppen når det kommer til frivillig engasjement, og fellesnevneren er at man ofte plasserer arrangementene på spektakulære steder.

For å sikre tryggheten best mulig, er det derfor viktig at arrangementet planlegges godt. På dette kurset samler vi alle aktører som på en eller annen måte jobber med store arrangementer. Her møtes blant annet arrangører, politi, brannmenn, kommuneansatte, vektere og sikkerhetsansvarlige til en ukes fordypning i sikkerhet ved store arrangementer.

Kurset er nyttig for alle som deltar i planlegging, gjennomføring eller godkjenning av arrangementer.

Mer info og påmelding skjer her: https://www.dsb.no/kurs-og-konferanser/nusb/2018/sikkerhet-ved-store-arrangementer2/
Merk at deltageravgift også dekker overnatting og mat.

nov
15
tor
FRIST for å søke SNN gavefondet @ på internettet
nov 15 heldags

SNN gavefondet har tre frister i året for å søke om tilskudd: 15. februar, 15. august og 15. november.

Du finner mer informasjon om hva du kan søke støtte til, og søknadsskjema her: https://snnstiftelsene.no/sparebankstiftelsen/nyheter/sok-om-stotte-fra-vart-gavefond

des
4
tir
FRIST for å søke Kulturrådets Rom for kunst-ordning @ på internettet
des 4@13:00-13:00

Kulturrådets avsetning rom for kunst har som formål å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk.

Det kan søkes til nybygg, ombygging, oppgradering, tekniske fasiliteter osv. Les mer om ordningen, hvem som kan søke og hva man søke om her: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/rom-for-kunst-kunstarenaer-og-kulturbygg