Hva skjer?

jan
1
tir
Løpende søkandsfrist: Gjensidigestiftelsen @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Gjensidigestiftelsen gir midler til byggeprosjekter, først og fremst til nye, mindre bygg, og mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv (nærmiljøanlegg). Dette er for eksempel ballbaner, turstier, skateanlegg, sykkelbaner, skibakker, gapahuker, hytter, klubbhus og lignende.

les mer om deres innsatsområder og veiledning til søknadsportal på deres hjemmesider!

Løpende søknadsfrist: Kulturminnefondet @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel:

 • boplasser
 • hus og bygninger
 • båter og fartøyer
 • hageanlegg
 • kulturlandskap

FRISTEN er løpende, det betyr at du kan søke når det passer deg, når som helst på året. Les mer om deres retningslinjer og finn søknadsportal på deres hjemmesider!

Løpende søknadsfrist: SNN Samfunnsløftet @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Vi støtter møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet. Her kan du søke om støtte til:

 • Anlegg for idrett, kunst og kultur, både nye og vedlikehold av de som finnes
 • Initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord
 • Større festivaler
 • Levende byrom

Les mer om SNN samfunnsløftets retningslinjer for arenaløftet, og andre innsatsområder på deres hjemmesider!

Løpende søknadsfrist: UNI-stiftelsen @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Med sin bakgrunn i skadeforsikring skal stiftelsen være særlig engasjert i skadeforebyggende virksomhet. Skadene kan gjelde mennesker eller materielle verdier. Bidragene fra stiftelsen kan derfor deles i bidrag til:

– vern av myke verdier, og
– vern av bygninger, fartøyer, anlegg og lignende

Les mer om UNI-stiftelsen sine retningslinjer og innsatsområder, samt hvordan du kan søke, på deres hjemmesider!

jun
4
tir
Søknadsfrist: Kulturrådet: kunstarenaer og kulturbygg @ på internettet
jun 4@13:00-13:00

Kulturrådets avsetning rom for kunst har som formål å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Finn søknadsskjema og les mer om retningslinjene på deres hjemmesider for ordningen!

sep
1
søn
Søknadsfrist: Musikkutstyrsordninga @ på internettet
sep 1 heldags

Musikkutstyrsordninga sine innsatsområder:

 • fremføringsutstyr
 • øvingsutstyr
 • musikkbinge
 • øvingslokaler
 • akustiske tiltak

Finn ut av retningslinjer og søknadsportal på deres hjemmesider!

sep
23
man
regionale fagseminar om UU og Tilgjengelighet @ Sør-Troms, Midt-Troms, NOrd-Troms og Tromsø-regionen
sep 23-sep 26 heldags

Norske Konsertarrangører har satset stort på å bygge opp kompetanse og en kursportefølje for å øke vår kunnskap om tilgjengelighet på kulturarrangement.

Troms er valgt ut som pilotfylke gjennom et samarbeid med Rom for kultur og Rytmisk kompetansenettverk i nord, og det er med stor glede vi kan tilby kursopplegget Tilgjengelighetsmerket gratis til alle som eier en kulturarena eller er arrangør av et kulturarrangement – i hele Troms fylke!

Uke 39 settes av til en rundreise i fylket; sted og dato kommer spesifisert etterhvert, følg med!

Tema under tilgjengelighetsmerket er;

 • informasjon
 • billettbestilling
 • trinnfri adgang
 • HC-toalett
 • skilting / merking
 • sikkerhet
 • teleslynge / tolketjeneste

Prosjektet samarbeider med Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms, og de kommunale rådene for funksjonshemmede i kommunen i Troms.

Piloten i Troms er støttet av BufDir.

des
3
tir
Søknadsfrist: Kulturrådet: kunstarenaer og kulturbygg @ på internettet
des 3@13:00-13:00

Kulturrådets avsetning rom for kunst har som formål å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Finn søknadsskjema og les retningslinjene på deres hjemmesider for ordninga!