Hva skjer?

sep
1
lør
FRIST å søke momskompensasjon @ på internettet
sep 1 heldags

Nå er det tid for å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2017.

Det er to mulige modeller. Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader, mens dokumentert modell tar utgangspunkt i reelle momskostnader. Det er dermed ulike minstegrenser og krav på de to ulike modellene. Den forenklede modellen er enklest og mest brukt. Den dokumenterte modellen krever at det lages en oppstilling over alle regnskapsbilag med spesifisert merverdiavgift.

Forenklet Modell: Du må ha driftskostnader på den frivillige/ikke fortjenestebaserte delen av virksomheten på over 200.000 kroner etter fradrag og avgrensinger.

Dokumentert modell: Du må ha reelle momskostnader på den frivillige/ikke fortjenestebaserte delen av virksomheten på over 14 000 kroner.

Les mer om de to modellene og finn  skjema for å søke her:
https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/

Lottstift har også laget en fin veileder på nettopp dette, den finner du her: https://lottstift.no/wp-content/uploads/2017/03/MOMS-veiledning-2017.pdf

 

sep
3
man
FRIST for å søke Musikkutstyrsordningen @ på internettet
sep 3@13:00-13:00

Hos Musikkutstyrsordningen kan du søke tilskudd til teknisk utstyr i ditt fremføringslokale, øvingslokale, eller til oppgradering av akustiske tiltak i ditt konsertlokale eller øvingsrom / musikkbinge.

Sjekk ut om dette er noe for dere, to frister i året: http://www.musikkutstyrsordningen.no/

sep
15
lør
FRIST for å søke Gjensidigestiftelsen @ på internettet
sep 15 heldags

Nå er det på tide å søke om tilskudd til lokale prosjekter fra Gjensidigestiftelsen. Sjekk deres hjemmesider om tips til hva du kan søke støtte til, mer informasjon om ordningen og søknadsskjema: http://www.gjensidigestiftelsen.no/sknadsskjema

nov
5
man
KURS i sikkerhet ved store arrangement @ NUSB Heggedal
nov 5-nov 9 heldags

Av og til arrangerer selveste DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) også kurs, med bakgrunn i sine meget gode veiledere – her kommer et med basis i «Sikkerhet ved store arrangement»

I Norge arrangeres det festivaler og arrangement i stor skala for alt og ingenting. Vi ligger i verdenstoppen når det kommer til frivillig engasjement, og fellesnevneren er at man ofte plasserer arrangementene på spektakulære steder.

For å sikre tryggheten best mulig, er det derfor viktig at arrangementet planlegges godt. På dette kurset samler vi alle aktører som på en eller annen måte jobber med store arrangementer. Her møtes blant annet arrangører, politi, brannmenn, kommuneansatte, vektere og sikkerhetsansvarlige til en ukes fordypning i sikkerhet ved store arrangementer.

Kurset er nyttig for alle som deltar i planlegging, gjennomføring eller godkjenning av arrangementer.

Mer info og påmelding skjer her: https://www.dsb.no/kurs-og-konferanser/nusb/2018/sikkerhet-ved-store-arrangementer2/
Merk at deltageravgift også dekker overnatting og mat.

nov
15
tor
FRIST for å søke SNN gavefondet @ på internettet
nov 15 heldags

SNN gavefondet har tre frister i året for å søke om tilskudd: 15. februar, 15. august og 15. november.

Du finner mer informasjon om hva du kan søke støtte til, og søknadsskjema her: https://snnstiftelsene.no/sparebankstiftelsen/nyheter/sok-om-stotte-fra-vart-gavefond

des
4
tir
FRIST for å søke Kulturrådets Rom for kunst-ordning @ på internettet
des 4@13:00-13:00

Kulturrådets avsetning rom for kunst har som formål å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk.

Det kan søkes til nybygg, ombygging, oppgradering, tekniske fasiliteter osv. Les mer om ordningen, hvem som kan søke og hva man søke om her: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/rom-for-kunst-kunstarenaer-og-kulturbygg