Akustikkseminar i Rom for Kultur 2015

Fra 2.-4. februar i år arrangerte prosjektet Rom for Kultur akustikkseminarer på tre steder i Troms, i samarbeid med Rytmisk kompetansenettverk i nord, Akershus Musikkråd og Hålogaland Teater. Målet var en kompetanseheving og bevisstgjøring på hva akustikk i et rom betyr, hva som egner seg til ulike formål innen kulturfeltet, og hva som skal til for å tilnærme seg et godt rom for musikk og teater. Vi takker flotte foredragsholdere og engasjerte deltagere for spennende seminarkvelder, all deres kunnskap fra seminarene er nå delt her!

På dagtid ble det i tillegg utført akustikkmålinger på tre arenaer for kultur, som aktivt ble brukt i foredragene på kvelden. Disse illustrerte og konkretiserte mye av problematikken og utfordringene med akustikk i de kulturbyggene vi utøver kultur i dag. Presentasjonene og innleggene er tilgjengelige her, og vi har samlet de ulike spørsmålene deltagerne stilte underveis i seminaret – vi har utfordret fagfolkene vi hadde med oss til å gi korte svar, sjekk nederst på sida!

Akustikkrapport Skjervøy Kulturhus 2015
Akustikkrapport Sørreisa Kulturhus
Målerapporten fra gymsalen på Kanebogen skole er klar, den er også lagt ut på prosjektets egen side på Rom for Kultur. OBS! Det er laget et felles tiltaksnotat for disse tre målingene.
Kultursalen på Senter for nordlige folk er målt tidligere, og både målerapporten og mye annen relevant info fra oppgraderingsprosjektet der finnes på egen side. Kultursalen i Senter for nordlige folk er en av prosjektene Rom for Kultur har fulgt opp.

INNLEGGENE
Litt om akustikk og musikklokaler – Musikk møter rom Av Jon G Olsen
All musikk blir bedre i egnede lokaler Av Jon G Olsen
Hva passer lokalet mitt til? Av Jon G Olsen
Musikkscenen – om LiNN, RYK og Musikkutstyrsordninga Av Terje Foshaug
Akustikk i Teateret Av Jim-Oddvar Hansen
Program for seminaret

Vi gjør oppmerksom på musikkrådets og musikkens studieforbund sin nyeste kompetanseportal når det gjelder akustikk og lokaler til musikkformål, sjekk ut http://www.musikklokaler.no/

 

Det ble stilt spørsmål om:

MUSIKKUTSTYRSORDNINGA (HETER NÅ KULTURROM)

Spørsmål: Musikkutstyrsordningen og hvor stor egenandel som kreves;
Svar: Tilskuddsmottaker betaler en egenandel som beregnes ut ifra den totale investeringssummen på det vedtaket omfatter. Egenandelen er minimum 25% for private tilskuddsmottakere og minimum 50% for kommunale tilskuddsmottakere.

Spørsmål: Hvordan definere MUO hva som er innenfor og utenfor begrepet «rytmisk musikk»?
Svar: I begrepet rytmisk musikk inngår: Rock og populærmusikk, jazz, verdensmusikk, folkemusikk og elektronisk musikk, inkludert undersjangre.

Spørsmål: Kan kommuner / skoler søke musikkutstyrsordningen?
Svar: I utgangspunktet ja, kommunene søker blant annet om musikkbingene fra MUO, og de kommunale kulturhusene har søkt om både akustiske tiltak, øvingsutstyr og fremføringsutstyr. Vær obs på at innholdet i aktiviteten din definerer om du er innenfor, uavhengig type lokale. Det er ei lang oppramsing i vilkårene om hva som ikke kan få støtte, sjekk

AKUSTIKK

Spørsmål: Har dragere noe å si for akustikken i et rom?
Svar: I utgangspunktet betyr dragere ikke veldig mye, med mindre de er DYPE av størrelse (over ca 50 cm), altså trekt godt ned. Dette er også avhengig av takhøyden, jo laver tak jo større problemer skaper dragerne.

Spørsmål: Hvordan fungerer vindu iht akustikk/ romklang?
Svar: I utgangspunktet ikke av betydning, de er IKKE dempende, men vil reflektere lyd noe. Vær obs at vindu også er transparent på den måten at en del lyd vil gå gjennom og gi lyd ut på andre siden (nabolokale/ute). Tykkere glass (flere lag) reflekterer mer lyd og gir mindre støy utenfor.

Spørsmål: Mange grendehus etc. har store panelte flater, tak/vegg – hva betyr det for akustikk/romklang?
Svar: Panel er et reflekterende materiale og kan egne seg godt til rom man ønsker skal ha god etterklangstid. Verdt å merke seg at forutsetninga er at det er festet og stivet av GODT. Få spiker og dårlig feste gir mulighet for vibrasjoner i panelet, slik at det skaper ekko og uønskede refleksjoner – til dels også kan store panelflater som er for dårlig festet absorbere enkelte bassfrekvenser mye, og dermed gi uønsket frekvensfordeling i rommet. Det samme gjelder for større plater/kryssfinér, som i utgangspunktet er godt reflekterende, men må festes slik at det er «hardt». Om panelet er langsgående eller tverrgående har ingen betydning.
Spørsmål: Steinull som dempemateriale; varierer på tykkelse / egenvekt:
Svar: Ja, det har betydning; jo tykkere/tyngre steinullmatter, desto mer bass dempes. Veldig godt materiale for demping av bass.

Spørsmål: Bruk av eggekartonger som demping av rom:
Svar: Dette er helt uegnede materialer. De demper noe i diskant/mellomtone, men er helt uegnet som akustisk materiale. Dersom man ønsker demping kun i diskant, ikke bruk eggekartonger etc da heller, men bruk heller lette og flossede tepper (tyngre tepper demper noe mer i mellomtone). Det er viktig å være klar på hva man ønsker å dempe, bass/mellomtone/diskant og velge dempemateriale etter det.

Spørsmål: Noen ganger når vi står på scenen, mister vi kontakt med publikum/ vi hører ikke publikum – hva skjer;
Svar: En forklaring kan være at tittekasse-scenen gjør at man akustisk sett er i to forskjellige rom, lydene bærer ikke mellom rommene. Kjøp motorsag og bli kvitt tittekassescenen, for at scene og publikumsområdet blir ett og samme rom! Hvis det enkelte ganger er behov for avgrensning av scenerommet, bruk billige tepper av Echovelour, som slipper lyden fra scenen gjennom.

Spørsmål: Hva legges til grunn for beregning av etterklang på utescener?
Svar: Mange andre hensyn og faktorer som spiller inn når det gjelder utescener – ikke minst vær og vind og omgivelsene rundt spillestedet, både av natur og konstruerte avgrensninger / avskjerminger eller mangel på dette. Form og materiale på selve scenehvelvingen/rommet har betydning for hvordan lyden kastes ut over publikum. Akustisk lydsvak musikk som kor, tale og strykere osv, vil ha problemer med å bli hørt på en utescene uten forsterkning. Store utfordringer for friluftsspel/ historiske spel jfr vær og vind, høytalerrekker for å sikre lyd til en spredt publikumsgruppe, eller som sitter et stykke fra scenen, fordrer nøye programmerte forsinkelser, og meget gode lydteknikere. Akershus musikkråd har laget et eget hefte om «Sang og musikk ute», fra 1990-tallet – som fortsatt har nyttige innspill til uteanlegg, det koster kr 100,- og kan bestilles via Akershus Musikkråds publikasjonsside.