Webinar om tilskuddsordninger: KULTURMINNEFONDET og diverse ordninger for istandsetting av freda, verna og verneverdige bygg og anlegg

Når:
9. desember 2020@18:00-20:00
2020-12-09T18:00:00+01:00
2020-12-09T20:00:00+01:00
Hvor:
på den digitale plattformen TEAMS
Pris:
Gratis
Kontakt:

Kjære alle dere som eier eller drifter en kulturarena som er fredet, vernet eller er verneverdig!

 

VELKOMMEN TIL WEBINAR OM TILSKUDDSORDNINGER – DEL 3                                 

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer gjennom sin tverrfaglige satsing Rom for kultur, til en serie med webinarer om tilskuddsordninger som er relevant for deg som vil oppgradere din kulturarena byggteknisk eller på utstyrsfronten, eller er i tenkeboksen om å bygge noe nytt.

På dette tredje og siste webinaret i 2020 presenteres tilskuddsordningene  KULTURMINNEFONDET, REDNINGSPLANKEN, RIKSANTIKVARENS ORDNING TIL FREDA KULTURMINNER I PRIVAT EIE 

Det gis også en kort orientering om andre ordninger innen fagområdet som kan være relevante.

 

TID: ONSDAG 9. DESEMBER 2020 kl 18 – 20.00

HVOR: på den digitale plattformen Teams

Webinaret er GRATIS, men krever påmelding.

PÅMELDINGSFRIST innen tirsdag 8. desember, påmelding gjøres via denne lenken: https://forms.gle/YeQno4DeD6wTH4FF7

Lenke til arrangementet deles via epost til påmeldte deltagere innen møtestart.

 

Program for 9. desember:

 Kl 1800 – 1900: Kulturminnefondet ved Einar Engen

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste verneverdige kulturminner, som hus og bygninger, fartøy, hageanlegg og kulturlandskap. Søkere er private eiere eller lag og foreninger som enten eier kulturminnene selv, eller forvalter dem på vegen av andre.

Les mer om Kulturminnefondets ordning på deres hjemmesider.

 

Kl 1900 – 2000: Diverse ordninger knyttet til istandsetting av freda, verna og verneverdige bygg og anlegg ved Cecilia Sundberg / Dag-Magnus Andreassen

  • Redningsplanken:
    • Fylkeskommunal tilskuddsordning til verneverdige bygg og anlegg i Troms og Finnmark. Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer omfattende restaurering.
  • Riksantikvarens ordning for freda kulturminner i privat eie:
    • Riksantikvaren har midler til istandsetting av freda kulturminner og kulturhistoriske bygninger. Midlene søkes via fylkeskommunen. I særlige tilfeller kan Riksantikvaren og regionalforvaltningen foreta egne satsninger med forankring i nasjonale strategiske satsninger. På bakgrunn av dette kan en mindre andel av tilskudd fra posten gå til kulturminner og kulturmiljøer som ikke er fredet.
  • Andre ordninger: Norsk kulturarv, Sametingets midler til freda samiske bygninger, stiftelsen UNI, SMIL, Fortidsminneforeningen, Sparebankstiftelsen

Troms og Finnmark fylkeskommune har samlet noen av ordningene med lenke, sjekk vår side på dette.

Det legges opp til å kunne stille spørsmål underveis. Om kun den ene ordningen er relevant for deg, er det mulig å koble seg på kun på denne, og du kan forlate møtet når du vil.

Webinaret er et samarbeid mellom Troms og Finnmark fylkeskommune/ Rom for kultur og Kulturminnefondet