WEBINAR om Rom for kultur – en ressurs i utbedringen av kulturarenaer i Troms og Finnmark

Når:
1. oktober 2021@10:00-12:00
2021-10-01T10:00:00+02:00
2021-10-01T12:00:00+02:00
Hvor:
på teams
lenke sendes til påmeldte deltagere
Pris:
Gratis
Kontakt:
Anne Mette Sætra
77788222

Troms og Finnmark fylkeskommune har en tverrfaglig satsing på arena, hvor vi jobber for økt bevissthet og kvalitet på rommene vi bruker til kulturaktiviteter. Satsingen heter Rom for kultur.

Sammen med kommunene, kunst -og kulturinstitusjonene og det frivillige kulturlivet kan vi få til en oppgradering av arenaene, slik at vi får bedre og mer egnede arenaer for kunst og kultur i Troms og Finnmark. Alle er tjent med gode rom tilrettelagt for produksjon, formidling og gode opplevelser!

Rom for kultur sin tverrfaglige gruppe inviterer til webinar for å gi mer informasjon om denne satsingen, hvordan vi på regionalt nivå jobber med dette, og hvordan vi kan være en ressurs for dere om dere har små eller store oppgraderingsprosjekter.

Målgruppe for webinaret er alle ansatte i kommunene i Troms og Finnmark som jobber inn mot kulturfeltet: administrativ ledelse, bibliotek, spillemidler, kulturskole, Ung Kultur Møtes, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, utsmykking, kulturminne, kulturhuset osv.

Webinaret er også relevant for frivillig lag og organisasjoner som har hus som brukes til kulturaktiviteter, eller for dere som har kirkebygg som brukes til kulturformål.

PRAKTISK INFORMASJON om webinaret:
– Det er gratis å delta
– Det varer 2 timer: Fredag 1. oktober kl 10 – 12
– Du må melde deg på, og du vil få tilsendt lenke til det digitale møtet i forkant. Vi bruker Teams til møtet.

Lenke til påmeldingskjema:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgpUiG8yEKNpkNVnkI4PExBb2wOQvyjoexhm0QhdjUVGGDtQ/viewform?usp=pp_url

Hva får du vite på webinaret?

– Informasjon om satsingen, hvem vi er er og hvordan vi kan være en ressurs for dere?
– Få innsikt i gode og konkrete eksempler fra vårt tverrfaglige team
– Få eksempel fra en kommune på hvordan arbeidet med en ny kultursal integrert i skolen kan foregå.
– Få orientering om vår webside og hvordan bruke den som ressurs: http://romforkultur.tromsfylke.no/
– Få orientering om fagseminarer vi arrangerer
– Få oversikt over mulige tilskuddordninger relevant for kulturarenaene.

Det er absolutt lov å stille spørsmål underveis i webinaret!

For spørsmål til webinaret: Send epost eller ring kontaktperson Anne Mette Sætra: anne.mette.satra(a)tffk.no / 77788222

VELKOMMEN!