Søknadsfrist: Troms fylkeskommune: Redningsplanken

Når:
15. januar 2019 heldags
2019-01-15T00:00:00+01:00
2019-01-16T00:00:00+01:00
Hvor:
på internettet
http://www.tromsfylke.no/tjenester/tilskudd/redningsplanken/

Redningsplanken er en fylkeskommunal tilskuddsordning i Troms, til verneverdige bygninger og anlegg. Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer omfattende restaurering.

Les mer om retningslinjene og finn søknadsskjema på våre hjemmesider!