Søknadsfrist: Spillemidler til kulturbygg

Når:
1. februar 2019 heldags
2019-02-01T00:00:00+01:00
2019-02-02T00:00:00+01:00
Hvor:
på internettet
http://tromsfylke.no/tjenester/tilskudd/spillemidler-til-kulturarenaer/
Kontakt:
Ta kontakt med spillemiddelkonsulenten i egen kommune

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til kulturarenaer. Midlene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Tilskudd kan gis til kulturarenaer med regionale og/eller lokale funksjoner, grendehus, samfunnshus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur slik som bibliotek, bygg for museum, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturarenaer, men ikke til vedlikehold og drift. Finn ut av retningslinjene på våre hjemmesider!

FRISTEN 1. februar er for aktørene inn til kommunen.

Ta kontakt med spillemiddelkonsulenten i egen kommune for råd og veiledning.

Kommunene har frist 1. april inn til fylkeskommunen.