Søknadsfrist: Kulturrådet: kunstarenaer og kulturbygg

Når:
4. juni 2019@13:00-13:00
2019-06-04T13:00:00+02:00
2019-06-04T13:00:00+02:00
Hvor:
på internettet
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/rom-for-kunst-kunstarenaer-og-kulturbygg

Kulturrådets avsetning rom for kunst har som formål å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Finn søknadsskjema og les mer om retningslinjene på deres hjemmesider for ordningen!