Søknadsfrist: ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur

Når:
2. desember 2020@13:00-13:00
2020-12-02T13:00:00+01:00
2020-12-02T13:00:00+01:00
Hvor:
internettet

Kulturrådets ordning Rom for kunst har skiftet navn til ARENA.

Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging, oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler og infrastruktur, tekniske fasiliteter m.m. Det kan også søkes om tilskudd til forprosjekter, arkitektkonkurranser og utprøvingsprosjekter som faller innenfor ordningens formål. Prosjektene det søkes støtte til kan være knyttet til faste, temporære og/eller mobile arenaer.
To søknadsfrister i 2020: 3. juni kl 13:00 og 2. desember kl 13:00
Les mer om ordningen, tips om søknad og annen relevant info på tilskuddsordningens egne hjemmesider.