Visuell kunst

Det kan være utfordrende å finne gode og egnede rom for å vise visuell kunst. Enkelte av kunstformene har strenge krav til for eksempel luftfuktighet og sikkerhet, mens andre kun har krav til blending. For at et kunstverk skal kunne vises på best mulig måte må det tenkes belysning, fargevalg på vegg og andre forstyrrelser i rommet, og noen ganger hvordan man kan finne gode løsninger i «umulige» rom.

Mange har fra tid til annen kunstprosjekter i offentlige rom, enten som en del av stedsutviklingsprosjekter, parkprosjekter eller nye bygg som skole, sykehjem, barnehage osv. Uterom kan også være aktive rom for kulturaktiviteter, og kunsten er viktig i de offentlige kulturarenaene. Under deler vi tips og ressurser til kompetanse og støtteordning.

Standarder og tips

  • Nordnorsk Kunstnersenter har laget en flott veileder for dere som skal i gang med kunstprosjekter i offentlige rom.
  • Vi arrangerte et eget fagwebinar om kunstprosjekter i offentlig rom 6. mai 2021, opptak og info fra webinaret finner du her.
  • I forbindelse med uterom er det greit å være orientert om at krav om universell utforming også gjelder for uterom: sjekk tips og råd om UU i opparbeidet uteareal her.
  • Den kulturelle skolesekken har ulike krav til lokaliteter og forberedelser. Ta kontakt med DKS Troms og Finnmark og sjekk ut hva som er viktig å tenke på i god tid før besøket.
  • Det er tips å hente i referat og presentasjoner fra vårt fagseminar om gode rom for visuell kunst, som ble holdt 5.11.14: se mer info fra seminaret her.
  • Se presentasjoner og oppsummering fra Tilskuddseminarenene i Troms i 2014, bla Kulturrådets Rom for Kunst-ordning.

Støtteordninger

Kompetanselenker

Foto: Senja videregående skole, utsmykning av Paivi Laakso. Fotograf: Jasmina Bosnjak