Arenaer ute / uterom

Kultur foregår også ute, og det er mange måter å både bruke og tilpasse uterommet slik at det blir et godt kulturrom. 

Vi bor i et mangfoldig festivalfylke, og festivalene er kanskje de største brukerne av uterommet. Mange av tipsene og lenkene på denne siden handler om å få til både god tilrettelegging, sikkerhet og praktisk om scenerigg og akustikk i uteområder knyttet til festivalbruk. Vi har flere organisasjoner som kan mye om festivaldrift, og blant fylkets mange store og små festivaler er det mye kompetanse å hente. 

Kunst i offentlige rom har fått større oppmerksomhet de senere årene, og er blitt brukt som effektive virkemiddel i mange stedsutviklingsprosjekter. Ikke minst har kunsten en betydelig rolle i utsmykking av offentlig bygg og forskjønning av uterom. Under vår side VISUELL KUNST finner du mer informasjon og tips for gode kunstprosjekter i offentlige rom. 

Tips

  • Alle arenaer ute – som inne, skal også våre universelt utformet og tilrettelagt slik at flest mulig av innbyggerne har mulighet til å delta. Sjekk ut vår side TILGJENGELIGHET for tips og råd om tilrettelegging av din utearena.
  • Norske konsertarrangørers oversikt gir svar på en del spørsmål om blant annet forsikringer, publikumsikkerhet, vakthold og brannsikkerhet. Du finner også linker til gode sjekklister, rundskriv fra politiet om refusjonskrav om særlig politioppsyn og linker til vaktvirksomhetsloven. Vær obs på at egenvakthold må være etter tillatelse fra politiet jfr Vaktvirksomhetsloven.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en helt nødvendig veileder for sikkerhet ved store arrangementer – et must for alle festivaler å være kjent med, små og store!
  • Norske konsertarrangører har utarbeidet en egen arrangørwiki, alt du trenger å vite som arrangør
  • Det er forsket på samhandlingen mellom festivaler og kommunene, blant annet hvilken rolle kommunen har i forhold til festivalene. Sjekk rapporten fra Distriktssenteret og forsker Guri Mette Vestby om du kan hente tips om samhandling med din vertskommune.
  • Politiet gir god oversikt over hva som gjelder vedrørende vaktvirksomhet og egenvakthold. På denne siden finner du linker til lovverk. Følg også med på hjemmesidene til Norske festivaler og Norske konsertarrangører for relevante utspill og seminarer.
  • Lovdata har  i kapittel 13 av «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav», spesifiserte krav til kontroll av studio -og scenerigger.
  • Oppsummering fra Seminar om Scene og Sikkerhet, Rom for Kultur 2015
  • Se presentasjonen fra bla Musikkutstyrsordningen (nå Kulturrom) fra Tilskuddsseminarene i Troms i 2014
  • Tips om akustikk i uteområder: Akershus musikkråds hefte om «Sang og musikk ute», fra 1990-tallet – har fortsatt nyttige innspill til uteanlegg, det koster kr 100,- og kan bestilles via Akershus Musikkråds publikasjonsside.

Relevante støtteordninger

Kompetanselenker

 

Foto: gamle Riddu Riđđu-scenen, Kåfjord. Fotograf: Anne Mette Sætra