Skolebygg

SKOLEBYGG

Skolebygget er landets mest brukte kulturarena! Skolene har egne elevproduksjoner, de har besøk av Den kulturelle skolesekken, og hver ettermiddag fylles den med det frivillige kulturlivet som bruker skolene som øvings- og produksjonslokaler.  Det er viktig at kulturfeltet får være med å påvirke arealutformingen ved nybygg eller rehabilitering av skolene, slik at de nye lokalene blir relevant også for denne store brukergruppen.

Fra 2016 har Rom for kultur-arbeidet i Troms særlig fokus på skolebygg. Vi ønsker å være en ressurs for kommunene og andre som påvirkes av dette, i prosessen og arbeidet med funksjons –og arealbeskrivelsen av nye lokaler.

Denne siden er under arbeid – mer info om både egne fylkeskommunale og kanskje noen kommunale skoleprosjekter kommer!

STANDARDER OG TIPS

STØTTEORDNINGER FOR OPPGRADERINGER OG NYBYGG

  • Ved oppgradering og tiltak knyttet direkte til kulturaktivitet, kan det i noen tilfeller søkes om Spillemidler til lokale kulturbygg.
  • Ta kontakt med spillemiddelkonsulenten i kommunen og/eller fylkeskommunen for avklaring forbindelse med det enkelte prosjekt.

KOMPETANSELENKER

HVA SKJER NÅR I PROSESSEN MOT NY SKOLE?

tidslinje skole smart art 2016 stor