Skolebygg

SKOLEBYGG

Skolebygget er landets mest brukte kulturarena! Skolene har egne elevproduksjoner, de har besøk av Den kulturelle skolesekken, og hver ettermiddag fylles den med det frivillige kulturlivet som bruker skolene som øvings- og produksjonslokaler.  Det er viktig at kulturfeltet får være med å påvirke arealutformingen ved nybygg eller rehabilitering av skolene, slik at de nye lokalene blir relevant også for denne store brukergruppen.

Fra 2016 har Rom for kultur-arbeidet hatt et særlig fokus på skolebygg. Vi ønsker å være en ressurs for kommunene og andre som aktivt bruker skolebyggene som kulturarena; i prosessen og i arbeidet med funksjons –og arealbeskrivelsen av nye lokaler.

Innen utgangen av 2030 skal alle norske barne -og ungdomsskoler være universelt utformet. Dette er et lovkrav som er lansert gjennom Barne- , ungdoms-, og familiedirektoratet (BufDir) sitt prosjekt Veikart. Selv om det ligger krav om universell utforming til alle offentlige bygg i Norge i dag, er dette ennå ikke en selvfølge at løsningene er gode nok.

Her kan du laste ned veilederen som er utformet av BufDir: Veikart – Universelt utformet nærskole 2030

STANDARDER OG TIPS

STØTTEORDNINGER FOR OPPGRADERINGER OG NYBYGG

  • Ved oppgradering og tiltak knyttet direkte til kulturaktivitet, kan det i noen tilfeller søkes om Spillemidler til kulturarenaer
  • Ta kontakt med spillemiddelkonsulenten i kommunen og/eller fylkeskommunen for avklaring forbindelse med det enkelte prosjekt. Se også vår punktliste med anbefalinger ovenfor.

KOMPETANSELENKER

HVA SKJER NÅR I PROSESSEN MOT NY SKOLE?

tidslinje skole smart art 2016 stor