Scenekunst

Teater, sirkus og dans kan vises på mange arenaer, og historiske spel spilles gjerne ute i et tilrettelagt anlegg i forbindelse med historiske miljøer eller tun.

For at opplevelsen av scenekunst skal være optimal, må forholdene rundt være tilrettelagt på en slik måte at dette er mulig uansett på hvilken arena den utøves. Gode forhold er viktig for publikums opplevelse, men også for at utøveren skal kunne prestere og formidle det en forestilling ønsker å gi.

Nedenfor finner dere noen krav og standarder for profesjonelle aktører på turné, men også andre viktige tips for bruk av arenaen i hverdagskulturen.

Standarder og tips for rom til scenekunst

Støtteordninger for oppgraderinger og nybygg

  • Kulturrådet: Rom for kunst
  • Spillemidler til lokale kulturbygg
  • Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen) har tre nye prøveordninger for 2020, søknadsfrist 1.hver måned, makssum 50 000. Nytt utvidet mandat også for amatørteater/revy.
    • Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr (lag og foreninger, teaterlag/kor osv)
    • Tilskudd til innkjøp av brukt øvingsutstyr
    • Tilskudd til vedlikehold av teknisk utstyr – NB! gjelder kun for utstyr kjøpt inn min 5 år siden med tilskudd fra Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen).
  • Sjekk også oversikten over Andre støtteordninger. Kanskje noen av dem er aktuelle for ditt prosjekt.

Kompetanselenker