Musikk

God akustikk oppleves subjektivt på mange måter. Fakta er at rommets utforming i stor grad påvirker hvordan lyd og klang bærer. Og det er forskjell på «snakkelyd», teater, korkonsert, rockekonsert, joik eller konsert med skolekorpset. Alle tilhører ulike lydgrupper som har ulikt krav til rommet for optimale forhold. En viss forståelse og bevissthet om egnethet i forhold til lyd er derfor helt nødvendig, for at både utøver og publikum skal få hyggelige opplevelser.

Standarder og tips

Kompetanselenker

Støtteordninger

 • Kulturrådet: Rom for kunst
 • Kulturrom – (tidligere Musikkutstyrsordningen) akustiske tiltak, øvingsutstyr og fremføringsutstyr
 • Kulturrom har tre nye prøveordninger for 2020, søknadsfrist 1. hver måned, makssum 50 000.
  • Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr (lag og foreninger, teaterlag/kor osv)
  • Tilskudd til innkjøp av brukt øvingsutstyr
  • Tilskudd til vedlikehold av teknisk utstyr – NB! gjelder kun for utstyr kjøpt inn min 5 år siden med tilskudd fra Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen).
 • Norges musikkorpsforbund. Frifond og instrumentfondet.
 • Frifond Musikk