Litteratur

Formidling av litteratur kan foregå i mange ulike rom. Det finnes ikke noen krav til utstyr eller lokaler – litteraturformidling kan foregå over alt. I alle kommuner finnes det folkebibliotek som blant annet har aktiv formidling av litteratur som formål. Folkebiblioteket er et naturlig litteraturhus, og kan være en fin arena for litteraturformidling.

Troms fylkesbibliotek har gjennomført prosjektet Bibliotekrom i Troms, som går ut på å utvikle endringsorienterte bibliotekrom, tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena.

Fylkesbiblioteket driver for tiden prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus. Målet for prosjektet er å utvikle folkebibliotekene i Troms som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek. Tiltakene og aktivitetene i prosjektet skal foregå i bibliotekene, som skal få økt arrangør- og formidlingskompetanse.

STØTTEORDNINGER FOR BIBLIOTEKUTVIKLING

KOMPETANSELENKER