Kulturinstitusjonene

I Troms har vi mange institusjoner og organisasjoner som har spisskompetanse på et rom eller en arenas egenskaper og egnethet innen sine områder. Dette er faglige ressurser som er interessert i å bidra i utviklingen av bedre arenaer rundt i vårt fylke på alle nivå.

 

Lenker