Festival

Troms og Finnmark er et mangfoldig festivalfylke. Selv om festivalene foregår like mye inne i fysiske rom som ute, er uteområdet det vi kanskje oftest forbinder med festival. Å tilrettelegge for en god festivalarena uavhengig av om det er ute eller inne, kan by på utfordringer. Arenaen skal invitere både til god festivalstemning og fantastiske kunstneriske opplevelser, og løsninger for inngang, utgang, billetter, mat, drikke og alt annet en festival noen ganger skal tilrettelegge for er ofte provisoriske.

Spørsmål som stadig dukker opp vedrørende festivalarena er gjerne

 • kan vertskommunen være med på en tilrettelegging av egnede uteområder for en slik disponering?
 • vakthold på festivalene utgjør en stor del av budsjettene, kan man få til en bedre samhandling med politi og brannvesen om gode løsninger for den enkelte arena eller arrangør ?
 • hvordan få flere frivillige til å jobbe for vår festival?

Tips

 • Norske konsertarrangørers oversikt gir svar på en del spørsmål om blant annet forsikringer, publikumsikkerhet, vakthold og brannsikkerhet. Du finner også linker til gode sjekklister, rundskriv fra politiet om refusjonskrav om særlig politioppsyn og linker til vaktvirksomhetsloven. Vær obs på at egenvakthold må være etter tillatelse fra politiet jfr Vaktvirksomhetsloven.
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en helt nødvendig veileder for sikkerhet ved store arrangementer – et must for alle festivaler å være kjent med, små og store!
 • Norske konsertarrangører har utarbeidet en egen arrangørwiki, alt du trenger å vite som arrangør
 • Det er forsket på samhandlingen mellom festivaler og kommunene, blant annet hvilken rolle kommunen har i forhold til festivalene. Sjekk rapporten fra Distriktssenteret og forsker Guri Mette Vestby om du kan hente tips om samhandling med din vertskommune.
 • Politiet gir god oversikt over hva som gjelder vedrørende vaktvirksomhet og egenvakthold. På denne siden finner du linker til lovverk. Følg også med på hjemmesidene til Norske festivaler og Norske konsertarrangører for relevante utspill og seminarer.
 • Lovdata har  i kapittel 13 av «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav», spesifiserte krav til kontroll av studio -og scenerigger.
 • Oppsummering fra Seminar om Scene og Sikkerhet, Rom for Kultur 2015
 • Se presentasjonen fra bla Musikkutstyrsordningen (nå Kulturrom) fra Tilskuddsseminarene i Troms i 2014
 • Tips om akustikk i uteområder: Akershus musikkråds hefte om «Sang og musikk ute», fra 1990-tallet – har fortsatt nyttige innspill til uteanlegg, det koster kr 100,- og kan bestilles via Akershus Musikkråds publikasjonsside.

Relevante støtteordninger

Kompetanselenker

 

Foto: Riddu Riddu 2016, Kitok (fra Flickr). Fotograf: Ørjan Bertelsen