HUSK søknadsfrist 1. og 2. september

1. og 2. september er STOR-fristen i hele søknadsåret, nå kan du søke følgende støtteordninger:

1. september

Musikkutstyrsordningen
Nordisk Kulturfond
Sparebankstiftelsen DNB
Momskompensasjon
Stikk.no – UDs reisetilskudd / Music Norway

2. september

mange av ordningene under Norsk Kulturfond har frist 2. september; sjekk ut flere støtteordninger Kulturrådets hjemmesider, her er et utvalg:

Norsk Kulturråd – Arrangørstøtte musikk
Norsk Kulturråd – festivaltilskudd
Norsk Kulturråd – andre musikktiltak / prosjektstøtte
Norsk Kulturråd – gjesteoppholdsstøtte for arenaer
Fond for Lyd og Bilde

Har du spørsmål? Ring saksbehandlerne i den aktuelle støtteordningen, de er der for å hjelpe!

Bruk sommeren til å forberede søknad om momskompensasjon!

logo lottstiftLotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016!

Lotteri -og stiftelsestilsynet opplever at det er en del enkeltstående lag og organisasjoner ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Bruk tid på å sjekke om dere kan søke om momskompensasjon for ditt lag og forening.

Mer informasjon om ordning, betingelser og søknadsskjema på lottstift.no

Fylkeskultursjefene i Norge til opprop for kulturbyggene!

Spillemidlene til regionale og lokale kulturbygg er drastisk kuttet de siste to årene, noe som får store konsekvenser for våre muligheter til å oppgradere og oppdatere vår kulturbygg i dag – ingen penger, ingen kulturbygg!

Fylkeskultursjef i Troms Ellen Østgård
Fylkeskultursjefen i Troms sammen med sine kolleger i de andre fylkene i Norge, har nå gått til et felles opprop i protest mot de kuttene regjeringen har gjort, og krevet et tydelig svar på hva politikerne våre vil med både ordningene og fremtiden til alle landets kulturarenaer.  Les hele artikkelen som stod i Klassekampen tirsdag 7. juni 2016

Regionale og statlige midler til frivillige lag og foreninger

Penger__sedler_4750343aNå har Kulturdepartementet samlet informasjon om statlige tilskuddsordninger fra alle departement som har ordninger rettet mot det frivillige feltet.

Relevante ordninger kan finnes likefullt hos klima –og miljødepartementet, helse –og omsorgsdepartementet, kommunal –og moderniseringsdepartementet, som i kulturdepartementet.

Sjekk også ut lista over de fylkeskommunale midlene- OG for 2016 har TROBUR fått over 1,3 millioner til å fordele til sine medlemslag.

Oversikt over de statlige midlene
Tilskuddsordninger hos Troms fylkeskommune (alle ordninger)
Grunn og aktivitetsstøtte til lag og foreninger via TROBUR (Troms barne -og ungdomsråd)

Publikumsutvikling gjelder alle arrangører!

PublikumÅ jobbe med publikum er ingen enkel sak, og ikke noe man gjør seg ferdig med. Norsk Publikumsutvikling har gode innspill om hvordan man kan bli flinkere til å jobbe for å få det publikumet man ønsker, om det er flere eller en spesiell målgruppe.

Vi anbefaler alle arrangører å sjekke ut denne medlems -og interesseorganisasjonen, for publikumsutvikling handler neppe bare om god markedsføring.. Lenke i teksten og i lenke-lista i høyre meny.

For dere som jobber med FESTIVALdrift..

samdrift

 

 

 

 

Samdrift inviterer til FESTIVALSAMLING for alle festivalaktørene i Troms – store som små – på Malangen Brygger 8.-9. mars 2016.

Det kan være lurt å tilhøre et nettverk av aktører som jobber med de samme utfordringer og leter etter de samme løsningene som deg – her kan du hente erfaringer fra de som har fått det til, eller lufte utfordringer for å komme dere videre.

kontakt Samdrift for info og påmelding!
Foreløpig program

Ønsker du som arrangør å vite mer om praktisk HMS?

Praktisk HMS-kurs for arrangører

Samdrift inviterer til kurs i praktisk HMS for arrangører 12.-14. februar i Tromsø.

Dette kurset er for deg som jobber med planlegging og gjennomføring innenfor arrangement- og eventbransjen. Du har kanskje ansvar for frivillige eller ansatte, du forholder deg gjerne til leverandører. Du er utleier, har ansvar for utformingen av et område på en festival, eller du har kanskje ansvar for generell sikkerhet. Du har ansvar for publikum, eller du har et ansvar for rapportering eller dokumentasjon. Du er antakeligvis prosjektleder, seksjons- eller avdelingsleder.

Les videre

Sluttrapport og evaluering – ny fase for Rom for Kultur

kulturindeks hjulHele sluttrapporten og nøkkeltall for Rom for Kultur 2013 – 2015, slik det er rapportert inn til Regional forvaltning, ligger her for dere som har lyst til å lese.

For dere som ønsker å se resultatet av evalueringsundersøkelsen, og tilbakemeldinger som kom inn, så kan dere se en pdf-utgave  av samlede svar her. Tusen takk til dere som svarte!

Norsk Kulturindeks – resultater fra Troms – er nå publisert på Telemarksforskning sine hjemmesider – se link i høyre marg for å sjekke hvor din kommune ligger i statistikken.

Rom for Kultur som prosjekt er over, men vi gleder oss til å fortsatt publisere nyttig informasjon som er relevant for arenautvikling for dere her, så følg med….2016 er bare så vidt i gang!

Rom for Kultur-tildeling til grendehuspilotene, og flott oppsummering i NRK Tromsnytt

Willy Ornebakk - Foto Lars Ake AndersenFylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk har tildelt kr. 200 000,- i stimuleringsmidler til oppgraderingsprosjekt ved fem ulike grendehus og en gymsal i Troms, gjennom prosjektet Rom for Kultur 2013 – 2015.

Prosjektet Rom for Kultur er inne i avslutningsfasen, og har siden 2014 fulgt flere konkrete oppgraderingsprosjekt i hele fylket. Målet er å få flere funksjonelle og moderne kulturarenaer i Troms, og er gjennom blant annet ti konkrete prosjekt på vei til å oppnå nettopp dette. NRK Troms (P1 Radio) sendte en flott reportasje den 10. desember om både fordelingen, men også status for pilotene og avrunding av Rom for Kultur i prosjektform. Hør gjerne!

Les videre