Regionale og statlige midler til frivillige lag og foreninger

Penger__sedler_4750343aNå har Kulturdepartementet samlet informasjon om statlige tilskuddsordninger fra alle departement som har ordninger rettet mot det frivillige feltet.

Relevante ordninger kan finnes likefullt hos klima –og miljødepartementet, helse –og omsorgsdepartementet, kommunal –og moderniseringsdepartementet, som i kulturdepartementet.

Sjekk også ut lista over de fylkeskommunale midlene- OG for 2016 har TROBUR fått over 1,3 millioner til å fordele til sine medlemslag.

Oversikt over de statlige midlene
Tilskuddsordninger hos Troms fylkeskommune (alle ordninger)
Grunn og aktivitetsstøtte til lag og foreninger via TROBUR (Troms barne -og ungdomsråd)

Publikumsutvikling gjelder alle arrangører!

PublikumÅ jobbe med publikum er ingen enkel sak, og ikke noe man gjør seg ferdig med. Norsk Publikumsutvikling har gode innspill om hvordan man kan bli flinkere til å jobbe for å få det publikumet man ønsker, om det er flere eller en spesiell målgruppe.

Vi anbefaler alle arrangører å sjekke ut denne medlems -og interesseorganisasjonen, for publikumsutvikling handler neppe bare om god markedsføring.. Lenke i teksten og i lenke-lista i høyre meny.

For dere som jobber med FESTIVALdrift..

samdrift

 

 

 

 

Samdrift inviterer til FESTIVALSAMLING for alle festivalaktørene i Troms – store som små – på Malangen Brygger 8.-9. mars 2016.

Det kan være lurt å tilhøre et nettverk av aktører som jobber med de samme utfordringer og leter etter de samme løsningene som deg – her kan du hente erfaringer fra de som har fått det til, eller lufte utfordringer for å komme dere videre.

kontakt Samdrift for info og påmelding!
Foreløpig program

Ønsker du som arrangør å vite mer om praktisk HMS?

Praktisk HMS-kurs for arrangører

Samdrift inviterer til kurs i praktisk HMS for arrangører 12.-14. februar i Tromsø.

Dette kurset er for deg som jobber med planlegging og gjennomføring innenfor arrangement- og eventbransjen. Du har kanskje ansvar for frivillige eller ansatte, du forholder deg gjerne til leverandører. Du er utleier, har ansvar for utformingen av et område på en festival, eller du har kanskje ansvar for generell sikkerhet. Du har ansvar for publikum, eller du har et ansvar for rapportering eller dokumentasjon. Du er antakeligvis prosjektleder, seksjons- eller avdelingsleder.

Les videre

Sluttrapport og evaluering – ny fase for Rom for Kultur

kulturindeks hjulHele sluttrapporten og nøkkeltall for Rom for Kultur 2013 – 2015, slik det er rapportert inn til Regional forvaltning, ligger her for dere som har lyst til å lese.

For dere som ønsker å se resultatet av evalueringsundersøkelsen, og tilbakemeldinger som kom inn, så kan dere se en pdf-utgave  av samlede svar her. Tusen takk til dere som svarte!

Norsk Kulturindeks – resultater fra Troms – er nå publisert på Telemarksforskning sine hjemmesider – se link i høyre marg for å sjekke hvor din kommune ligger i statistikken.

Rom for Kultur som prosjekt er over, men vi gleder oss til å fortsatt publisere nyttig informasjon som er relevant for arenautvikling for dere her, så følg med….2016 er bare så vidt i gang!

Rom for Kultur-tildeling til grendehuspilotene, og flott oppsummering i NRK Tromsnytt

Willy Ornebakk - Foto Lars Ake AndersenFylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk har tildelt kr. 200 000,- i stimuleringsmidler til oppgraderingsprosjekt ved fem ulike grendehus og en gymsal i Troms, gjennom prosjektet Rom for Kultur 2013 – 2015.

Prosjektet Rom for Kultur er inne i avslutningsfasen, og har siden 2014 fulgt flere konkrete oppgraderingsprosjekt i hele fylket. Målet er å få flere funksjonelle og moderne kulturarenaer i Troms, og er gjennom blant annet ti konkrete prosjekt på vei til å oppnå nettopp dette. NRK Troms (P1 Radio) sendte en flott reportasje den 10. desember om både fordelingen, men også status for pilotene og avrunding av Rom for Kultur i prosjektform. Hør gjerne!

Les videre

Lenvik-piloten på inspirasjon -og møtetur til Bodø!

Stormen kulturkvartal 2015Det er viktig med inspirasjon! Det er viktig å se hvordan andre løser sine utfordringer, og hente kompetanse fra aktører som jobber i feltet til daglig.

Lenvik kommune har en pilot i Rom for Kultur, hvor man utreder mulighetene for et visningssted for visuell kunst på Finnsnes, med hele Midt-Troms som nedslagsfelt. De brukte en dag i Bodø for å se på Stormen kulturkvartal sitt nye visningssted for kunst, og de besøkte fasilitetene til Bodø kunstforening – ikke minst fordi de er de som legger turneen for vandreutstillingen Nordnorsken. En liten snartitt inn i de ulike konsertsalene hørte også med. Aller viktigst var at de hadde to timer prosess og drodlemøte med Se Kunst i Nord-Norge, en av våre profesjonelle aktører med hele landsdelen som nedslagsfelt. Tema for møte var bærekraftige driftsmodeller for et visningssted, hvordan forankre fagmiljøer og kompetanse inn i et fremtidig godt visningssted for kunst på Finnsnes.

Bilder fra turen finner du i Lenvik-pilotens flickr-mappe, kanskje til inspirasjon for andre også?
Piloten kan du følge her.

Presentasjonen fra Arnfinn Bjerkestrand ligger ute

Arnfinn 2Hvordan skrive en god søknad, hva skal man legge vekt på, og hva må til for å nå frem hos de som forvalter midler? Presentasjonen fra Bjerkestrand som han holdt i Tromsø 13.10. 15 ligger ute nå, og her kan du hente gode tips! Ikke glem at du aller først må sjekke retningslinjene, om du faktisk har mulighet til å søke den aktuelle ordningen du vil søke på, og det er heller ingen skam å ringe saksbehandler å spørre! Tipsene i presentasjonen er nyttige for alle typer søknader også utenfor Kulturrådet.

Presentasjonene om styrearbeid og rekruttering er ute!

IMG_0635Av åtte mulige kvelder med rikt påfyll av gode råd og ny kunnskap om styrearbeid og rekruttering, ble det gjennomført fem. Dessverre ble det så knapt med påmelding i Sør-Troms at begge kvelder der ble avlyst, og én av kveldene i Nord-Troms. Seminarene ble holdt gjennom september og oktober 2015, og deltagerne fikk spennende diskusjoner og bred invitasjon om å legge egne erfaringer og problemstillinger på bordet. For alle som trenger en oppfrisk, eller dere som ikke fikk anledning til å komme; NÅ er begge presentasjonene tilgjengelige her. VÆR OPPMERKSOM på at de ligger ute som powerpoint, ikke pdf, det vil si at dere også har tilgang på notatene. Målet med å legge notatene også ut er for at dere skal få tilgang på all informasjon som kom frem i seminarene. Vi forventer at dere respekterer innholdet iht redigering.

Presentasjon fra seminar om styrearbeid

Presentasjon fra seminar om rekruttering